BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wysokiński Marcin (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Jarzębowski Sebastian (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Kształtowanie się cen mleka w gospodarstwach o różnym stopniu koncentracji produkcji
The Development of Milk Prices in Farms Characterized by Different Level of Production Concentration
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 1, s. 231-237, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja mleka, Ceny, Koncentracja produkcji
Milk production, Prices, Concentration of production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zaprezentowano kształtowanie się cen mleka w Polsce na tle krajów UE, Nowej Zelandii i USA w latach 2006-2011. We wszystkich krajach, pomimo znacznych różnic w poziomie cen, wahania przybierały zgodny kierunek, co świadczy o globalnym charakterze powiązań poszczególnych rynków narodowych. Celem pracy było także określenie związku pomiędzy liczbą krów mlecznych utrzymywanych w gospodarstwie a ceną mleka. Przeanalizowano cennik mleka jednej z mleczarni z regionu Mazowsze i Podlasie, w celu zidentyfikowania czynników kształtujących cenę mleka w skupie. W analizowanym okresie zaobserwowano wzrost zmienności cen mleka na rynku europejskim i światowym (zjawisko szczególnie widoczne po 2007 r.). W gospodarstwach polskich poziom cen za mleko był dodatnio skorelowany z liczbą krów w stadzie. (abstrakt oryginalny)

The article presents the development of milk prices in the EU, New Zealand and the United States in 2006-2012, noting unusual so far instability. In all countries, despite significant differences in the level of prices, fluctuations assume a consistent direction, reflecting the global nature of relationships of individual national markets. The aim of the study was to determine the relationship between the number of dairy cows kept on the farm and the price of milk - a clear correlation was observed. The study also examines the pricing of milk one of Mazovia-Podlasie dairy, in order to identify the factors influencing the price of milk. It turns out that a significant impact is the size of the monthly supply, which is undoubtedly derived from economies of scale. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gołębiewska B. 2010: Organizacyjno-ekonomiczne skutki powiązań gospodarstw rolniczych z otoczeniem, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 151.
 2. Guba W., Dąbrowski J. 2012: Deregulacja rynku mleka w Unii Europejskiej - skutki i zalecenia dla Polski, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 99, z. 1, s. 34-41.
 3. Juszczyk S. 2005: Uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne opłacalności produkcji mleka w gospodarstwach wyspecjalizowanych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 63.
 4. Klepacki B. 1989: Produkcyjno-ekonomiczne podstawy organizacji gospodarstw rolniczych, Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa, s. 65-66.
 5. Kisiel R. 1999: Ekonomika produkcji rolniczej. Wydawnictwo ART, Olsztyn, s. 196.
 6. Kołoszycz E. 2012: Zmienność cen mleka a profil ryzyka w gospodarstwach mlecznych, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 99, z. 1, s. 81.
 7. Majewski E., Wąs A., Guba W., Dalton G. 2007: Oszacowanie ryzyka dochodów rolniczych w gospodarstwach mlecznych na tle gospodarstw innych kierunków produkcji w warunkach różnych scenariuszy polityki rolnej, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 93, z. 2, s. 98-106.
 8. Manteuffel R. 1984: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRiL, Warszawa, s. 173.
 9. Niezgoda D. 2009: Uwarunkowania rentowności gospodarstw rolnych zróżnicowanych pod względem ich wielkości ekonomicznej, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 96, z. 4, s. 155.
 10. Parzonko A. 2013: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania regionalnych zmian w produkcji mleka - stan i przewidywane zmiany, Prezentacja na zebraniu Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW w Warszawie, 25.01.2013.
 11. Sarnecki J. 2004: Przetwórstwo i rynek mleka w Polsce w ujęciu przestrzennym. Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa, s. 52.
 12. Seremak-Bulge J. 2012: Zmiany cen i marż cenowych na podstawowych rynkach żywnościowych, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 100, s. 5.
 13. Tłuczak A. 2008: Znaczenie cen produktów rolnych w systemie sterowania rolnictwem, Zakład Ekonometrii i Metod Ilościowych, Uniwersytet Opolski, s. 213.
 14. Woś A. 1992: Obszary interwencyjnej polityki państwa wobec wsi i rolnictwa, Konferencja pt. "Interwencjonizm państwowy w rolnictwie i gospodarce żywnościowej", AE Poznań.
 15. Wysokiński M. 2011: Wrażliwość gospodarstw mlecznych na zmiany warunków ekonomicznych, Praca Doktorska, SGGW w Warszawie, s. 39-40, 121-122.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu