BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaród Jadwiga (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Determinanty rozwoju rolnictwa w województwie zachodniopomorskim
Determinants of Agricultural Development in the Zachodniopomorskie Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 1, s. 238-242, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja rolna, Dochody rolnicze, Modele wielorównaniowe, Rozwój rolnictwa
Agricultural production, Farm household income, Multi-equation models, Agriculture development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Celem pracy było wskazanie czynników, które determinanty mają istotny wpływ na rozwój rolnictwa w województwie zachodniopomorskim. Wykorzystano dane statystyczne z Banku Danych Lokalnych GUS za lata 2002-2010. Metodą Forwarda dobrano zmienne wpływające na wielkość produkcji i wysokość dochodu rolniczego. Oszacowano wielorównaniowy model ekonometryczny. Na wielkość produkcji rolniczej największy wpływ miało nawożenie i plonowanie zbóż. Wysokość dochodu w gospodarstwie rolnym zależała głównie od jego powierzchni i średnich cen zbóż. (abstrakt oryginalny)

Statistical data, contributing to the development of agriculture in Zachodniopomorskie Province, come from the Local Data Bank, owned by the Polish Central Statistical Office. Variables affecting the volume of production and the amount of agricultural income were selected by Forward's Method. Multiequation econometric model was estimated The purpose of this article is to determine which determinants have a significant impact on the agricultural development in Zachodniopomorskie Province. The biggest impact on agricultural production is fertilization and cereal yields. The amount of farm income depends mainly on its surface and average prices of cereals. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Domagała A. 2012: Propozycja metody doboru zmiennych do modeli DEA (procedura kombinowana doboru w przód), Prace Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 242, s. 571-579.
  2. Koźmiński C., Michalska B., Czarnecka M. 2007: Klimat województwa zachodniopomorskiego, Wydawnictwo AR w Szczecinie.
  3. Welfe A. 2009: Ekonometria, metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa.
  4. Wronkowska R. (red.). 2011: Raport z wyników PSR 2010, Urząd Statystyczny w Szczecinie, s. 37-52.
  5. Zeliaś A. 2006: Kilka uwag na temat metod doboru zmiennych występujących na rynku nieruchomości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 450, s. 685-696.
  6. www.funduszestrukturalne.gov.pl, dostęp 2013.
  7. www.stat.gov.pl, dostęp 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu