BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Andrzejczak Beata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w latach 2005-2012 w sektorze transportu i gospodarki magazynowej
The Inflow of Foreign Direct Investment into Polish in 2005-2012 in te Transport and Storage
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 113, T.2, s. 431-439, tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy.
Słowa kluczowe
Transport, Gospodarka magazynowa, Inwestycje bezpośrednie
Transport, Inventory management, Direct investments
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) należą do głównych przepływów kapitałowych w gospodarce światowej. Ich dynamiczny rozwój po 1990 r. dotyczy sektorów polskiej gospodarki, w tym również inwestycji z zakresu transportu i gospodarki magazynowej. Czynniki, które miały decydujący wpływ na rozwój BIZ w trans-porcie i gospodarce magazynowej w Polsce, odnaleźć można m.in. w analizie następujących zagadnień: w wartościach BIZ oraz w ilości podmiotów zagranicznych w Polsce charakteryzujących sektor transportu i gospodarki magazynowej oraz w strukturze geograficznej napływu BIZ do Polski w sektorze transportu i gospodarki magazynowej.(abstrakt autora)

Foreign direct investment (FDI) among the main flow of capital in the global economy. Their rapid development since 1990 relates to sectors of the Polish economy, including investments in transport and storage. Factors that influenced the development of FDI in transportation and storage in Poland can be found in the analysis of the following issues among others: the values in the amount of FDI and foreign companies in Poland characterizing the transport and storage and in the geographical structure of FDI inflows to the transport and storage(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejczak B. (2008), Inwestycje niemieckie w krajach średnio rozwiniętych, M. Color, Łódź.
 2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w dobie kryzysu gospodarczego, PAIiIZ, 9.03.2010, http://www.paiz.gov.pl/files/.
 3. GUS 2013: Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2012 r., GUS, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/gus/podmioty_gospodarcze_PLK_HTML.htm.
 4. GUS 2012: Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2011 r., GUS, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/gus/podmioty_gospodarcze_PLK_HTML.htm.
 5. GUS 2011: Działalność gospodarcza podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w 2010 r., www.stat.gov.pl.
 6. GUS 2010: Działalność gospodarcza podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w 2009 r., www.stat.gov.pl.
 7. GUS 2009: Działalność gospodarcza podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w 2008 r., www.stat.gov.pl.
 8. GUS 2008: Działalność gospodarcza podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w 2007 r., www.stat.gov.pl.
 9. GUS 2007: Działalność gospodarcza podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w 2006 r.,www.stat.gov.pl.
 10. List of Major Foreign Investors in Poland (2012), http://www.paiz.gov.pl/publikacje/inwestorzy_zagraniczni_w_polsce.
 11. Podmioty z kapitałem zagranicznym w latach 2005-2010 (2011), www.stat.gov.pl.
 12. Witkowska J. (1996), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-wschodniej, WUŁ, Łódź.
 13. World Investment Report, Towards a new generation of investments policies (2012), United Nations. /unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir 2012_embargoed_en.pdf.
 14. NBP 2010: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2010 r., http://www.nbp.pl/publikacje/zib/zib_2010_pln.xls.
 15. NBP 2011: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2011 r., http://www.nbp.pl/publikacje/zib/zib_2011_n.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu