BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żak Agata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Klepacki Bogdan (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zróżnicowanie zasobów siły roboczej w gospodarstwach zmieniających obszar objętych systemem FADN
Diversity of Labour Resources in Holdings Changing their Area and Are Covered by the System FADN
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 1, s. 262-268, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Ekonomika rolnictwa, Indywidualne gospodarstwa rolne, Siła robocza, Nakłady pracy, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR)
Agricultural economics, Individual arable farms, Labour force, Labour expenditures, Farm Accountancy Data Network (FADN)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było przedstawienie przemian zachodzących w zasobach siły roboczej w gospodarstwach rolnych w wyniku zmian zasobów ziemi w latach 2005-2009. Badania dotyczyły 7627 gospodarstw objętych systemem FADN, zlokalizowanych w 4 makroregionach Polski. Analizie poddano następujące aspekty: nakłady pracy ogółem i na 100 ha UR, udział pracy własnej w nakładach pracy ogółem, czas pracy ogółem na 1 ha UR oraz techniczne uzbrojenie pracy. Stwierdzono, że wraz z powiększaniem obszaru gospodarstw wzrastało techniczne uzbrojenie pracy. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the changes taking place in the labour force in agriculture as a result of changes in the land resources. The study included all farms in Poland under FADN system. The following aspects were analyzed: total workload and the 100 hectares of arable land, the share of own labor in total labor input, total running time on 1 hectare and technical equipment of work. It was found that along with the increase of the area of farms increased labor technical equipment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gołębiewska B. 2000: Powiązania gospodarstw rolniczych z otoczeniem jako czynnik kształtujący ich wyniki ekonomiczne, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  2. Klepacki B. 1996: Wybrane pojęcia z zakresu organizacji gospodarstw, produkcji i pracy w rolnictwie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  3. Kocira S., Sawa J. 2008: Techniczne uzbrojenie procesu pracy w różnych typach gospodarstw rolniczych, Inżynieria Rolnicza 2(100).
  4. Manteuffel R. 1979: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
  5. Rychlik T. (red.). 1983: Ekonomika rolnictwa, PWRiL, Warszawa.
  6. Woś. A. 1975: Związki rolnictwa z gospodarką narodową, PWRiL, Warszawa.
  7. Woś. A., Tomczak F. 1979: Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii, PWRiL, Warszawa.
  8. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2010 roku, 2011: IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  9. Ziętara W. 2000: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Rocz. Nauk. SERiA, t. II, z. 1.
  10. Ziętara W., Olko-Bagieńska T. 1986: Zadania z analizy działalności gospodarczej i planowania w gospodarstwie rolniczym, PWRiL, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu