BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żelazowska-Przewłoka Anna (Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim)
Tytuł
Sprzedaż w wybranych przedsiębiorstwach mleczarskich w województwie świętokrzyskim w latach 2007-2011
Sale in Selected Dairy Enterprises in Świętokrzyskie Voivodeship in 2007-2011
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 1, s. 269-272, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł mleczarski, Sprzedaż, Kryzys gospodarczy
Dairy industry, Sale, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono zmiany, jakie zachodziły w wielkości sprzedaży w przedsiębiorstwach mleczarskich w województwie świętokrzyskim w latach kryzysu gospodarczego (2007-2011). Na podstawie sprawozdań finansowych przeanalizowano wskaźnik dynamiki przychodów netto ze sprzedaży produktów, koszt sprzedanych produktów, zmiany wartości sprzedaży towarów i materiałów oraz wskaźnik sprzedaży na jednostkę majątku. Stwierdzono, że w latach 2007-2011 wystąpiło zmniejszenie wartości sprzedaży w badanych przedsiębiorstwach mleczarskich. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to analyze the changes that occurred in the volume of sales in dairy enterprises in the years of economic crisis in Świętokrzyskie province in 2007-2011. On the basis of the financial statements there were examined the dynamics of net revenues from the sale of products, cost of sold products, changes in the value of sales of goods and materials and the rate of sales per unit of property. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gabrusewicz W. 2005: Postawy analizy finansowej, PWE, Warszawa, s. 130, 139,154.
  2. Jarzemowska M. 2004: Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, s. 240.
  3. Kaliszczak L., Urban L. 2011: Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach spowolnienia gospodarczego w Polsce, [W:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie, z. 20, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
  4. www.findict.pl/academy/rachunkowosc, dostęp2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu