BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puślecki Łukasz (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Formy realizacji strategicznych partnerstw technologicznych
Modes of Strategic Technology Partnering
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2008, z. 2 (8), s. 107-117, bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo technologiczne, Technologia, Partnerstwo przedsiębiorstw, Spółki joint ventures
Technology-based firms, Technology, Partnership of companies, Joint venture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule autor przedstawia klasyfikację form współpracy w celu przeanalizowania i przedyskutowania głównych trendów różnych form współpracy między firmami. W analizie wykorzystano klasyfikację form współpracy technologicznej prof. J. Hagedoorna z Uniwersytetu z Maastricht, a także dane uzyskane z bazy MERIT-ACTI, w celu weryfikacji form współpracy między firmami w latach 1980-1996. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to verify the organizational modes of strategic technological partnering. The author used a classification of modes of technology cooperation in terms of inter-organizational dependence to discuss major trends and characteristics of different forms of inter-firm partnering on the basis of the MERIT-CATI database. In the article the following forms of technological cooperation were presented: joint-ventures (JV), R&D pacts, technology exchange agreements and research contracts, customer-supplier relations, X-licensing as well as R&D contracts. The verification of such forms of technology partnering was made in years 1980-1996 on the basis of the empirical material taken from MERIT-CATI database. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alianse strategiczne współpraca czy rywalizacja? Transaction Advisory Services. www.ey.com.pl. [dostęp 2004].
 2. Auster E.R., 1987. International corporate linkages: Dynamic forms in changing environments. Columbia J. World Bus. 22, 2, 3-13.
 3. Berg S.V., Duncan J., Friedman P., 1982. Joint venture strategies and corporate innovation. Gunn & Hain, Cambridge, Oelgeschlager.
 4. Berg S.V., Hoekman J.M., 1988. Entrepreneurship over the product life cycle: Joint venture strategies in the Netherlands. W: Cooperative strategies in international business. Red. F.J. Contractor, P. Lorange. Lexington Books, Lexington, 145-168.
 5. Casson M., 1987. The firm and the market. Blackwell, Oxford.
 6. Chesnais F., 1988. Multinational enterprises and the international diffusion of technology. W: Technical Change and economic theory. Red. G. Dosi, C. Freeman, R. Nelson, G. Silverberg, J. Soete. Pinter, London.
 7. Contractor F.J., Lorange P., 1988. Cooperative strategies in international business. Lexington Books, Lexington.
 8. Contractor F.J., Lorange P., 1988. Why should firms cooperate? The strategy and economics basis for cooperative ventures. W: Cooperative strategies in international business. Red. F.J. Contractor, P. Lorange. Lexington Books, Lexington, 3-30.
 9. Drewniak R., 2004. Rozwój przedsiębiorstwa poprzez alians strategiczny, cele, uwarunkowania w praktyce polskiej. TNOiK "Dom Organizatora, Toruń.
 10. Duysters G., 1996. The dynamics of technical innovation: The evolution and development of information technology. Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham.
 11. Duysters G., Hagedoorn J., 2000. A note on organizational modes of strategic technology partnering. J. Sci. Ind. Res. 58, 640-649.
 12. Fusfeld H.I., Haklisch C.S., 1985. Cooperative R&D for Competitors. Harvard Business Review.
 13. Gomes-Casseres B., Hagedoorn J.A., Jaffe B., 2006. Do alliances promote knowledge flows? J. Financial Economics 80, 5-33.
 14. Hagedoorn J., 1990. Organizational modes of inter-firm cooperation and technology transfer. Technovation 10, 17-30.
 15. Hagedoorn J., 1993. Understanding the rationale of strategic technology partnering: Interorganizational modes of cooperation and sectoral differences. Strategic Management J. 14, 371-385.
 16. Hagedoorn J., Schakenraad J., 1990. Inter-firm partnerships and cooperative strategies in core technologies. W: New explorations in the economics of technological change. Red. C. Freeman, L. Soete. Pinter Publishers, London.
 17. Harrigan K.R., 1985. Strategies for joint ventures. Lexington Books, Lexington.
 18. Harrigan K.R., 1988. Joint ventures and competitive strategy. Strategic Management J. 9, 141-158.
 19. Hergert M., Morris D., 1988. Trends in international collaborative agreements. W: Cooperative strategies in international business. Red. F.J. Contractor, P. Lorange. D.C. Heath and Company, Lexington.
 20. Hladik K.J., 1985. International joint ventures. Lexington Books, Lexington.
 21. Kogut B., 1988. A study of the life cycle of joint ventures. W: Cooperative strategies in international business. Red. F.J. Contractor, P. Lorange. D.C. Heath and Company, Lexington.
 22. Kogut B., Singh H., 1988. Entering the United States by joint venture: Competitive rivalry and industry structure. W: Cooperative strategies in international business. Red. F.J. Contractor, P. Lorange. Lexington Books, Lexington, 169-186.
 23. Mytelka L., 1991. Strategic partnerships and the world economy. Pinter Publishers, London.
 24. National Science Board 2006. 2006. Science and Engineering Indicators 2, Industrial technology alliances classified by country of ultimate parent company, by technology and type: 1980-2003. CATI-MERIT Database.
 25. Obleros F.J., Macdonald R.J., 1988. Strategic alliances: managing complementarity to capitalize on emerging technologies. Technovation 7, 2, 155-176.
 26. OECD. 1986. Technical cooperation agreements between firms: some initial data and analysis. Paris, OECD.
 27. Osborn R.N., Baugh C.C., 1990. Forms of interorganizational governance for multinational alliances. Academy of Management Journal 33, 503-519.
 28. Puślecki Ł., w druku a. Współpraca i rywalizacja technologiczna krajów rozwiniętych gospodarczo w regionalnych ugrupowaniach integracyjnych. W: Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej. Red. T. Rynarzewski. Wyd. AE, Poznań.
 29. Puślecki Ł., w druku b. Współpraca czy rywalizacja technologiczna w kształtowaniu Globalnej Gospodarki Opartej na Wiedzy i Globalnego Społeczeństwa Informacyjnego na przykładzie modelu dwubiegunowego. W: Gospodarka - Rynek - Przedsiębiorstwo. Uwarunkowania rozwoju i zasady funkcjonowania. Wyd. AE, Poznań.
 30. Roman D.D., Puett J.F., 1983. International business and technological innovation. Elsevier Science Publishing Co., inc., New York.
 31. Romanowska M., 1997. Alianse strategiczne przedsiębiorstw. PWE, Warszawa.
 32. Root F.R., 1988. Some taxonomies of international cooperative arrangements. W: Technological change and the nature of the firm. Cooperative strategies in international business. Red. F.J. Contractor, P. Lorange. Lexington Books, Lexington, 69-80.
 33. Williamson O.E., 1975. Markets and hierarchies. Free Press, New York.
 34. Williamson O.E., 1985. The economic institutions of capitalism, firms, markets, relational contracting. The Free Press, New York.
 35. Wybieralski P., w druku. Wpływ procesów integracyjnych na rozwój aliansów technologicznych. W: Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej. Red. T. Rynarzewski. Wyd. AE, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu