BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majewska-Jurczyk Barbara (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Koncentracja banków w aspekcie reguł konkurencji
Concentration of Banks in the Aspects of Competition Rules
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2014, nr 5 (43), s. 159-169, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania biznesowe XXI wieku
Słowa kluczowe
Bankowość, Rynek usług finansowych, Koncentracja, Dominacja rynkowa
Banking, Financial services market, Concentration, Market domination
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena koncentracji banków w Polsce, w szczególności w aspekcie reguł konkurencji. Analiza decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie oceny koncentracji banków pokazuje liberalne podejście do fuzji i przejęć na rynku usług finansowych, co nie oznacza, że zarówno UOKiK, jak i Komisja Nadzoru Finansowego nie przyglądają się łączeniom banków. Każdy zamiar dokonania koncentracji banków musi być notyfikowany Urzędowi. Podobnie w literaturze przedmiotu przeważa pozytywna ocena koncentracji banków z uwagi na wpływ koncentracji na ich efektywność i zmniejszenie zagrożenia kryzysem.(abstrakt oryginalny)

The article concerns the problem of concentration of banks, especially in the aspect of competition rules. The Polish Office of Competition and Consumer Protection has a liberal look at the concentration of banks because of their positive influence on economic effectiveness and reduction the risk of economic crisis.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baszyński A., Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym a struktura konkurencyjna rynku usług bankowych w Polsce od roku 2002, "Ekonomia i Prawo" 2011, t. VII.
 2. Boyd J.H., De Nikolo G., The Theory of Bank Risk-Taking and Competition Revisited, "Journal of Finance" 2005, nr 3.
 3. Besanko D., Thakor A.V., Relationschip Banking, Deposit Insurance and Banking Portfolio, w: Capital Market and Financial Intermediation, Cambridge 1993.
 4. Decyzje Prezesa UOKiK: nr DAR 8/2005, nr DAR 2/2007, nr DKK 62/2008, nr DKK 23/2010, nr DKK 45/2011, nr DKK 68/2011, nr DKK 135/2011, nr DKK 23/2013, nr DKK 27/2013.
 5. Gelos R., Consolidation and market Structure in Emerging Banking System, "IMF Working Paper" 2002, nr 2.
 6. Groeneveld M., Competition and Concentration in the EU Banking Industry, "Journal of Banking and Finance" 2002, nr 26.
 7. Lubiński M., Wpływ banków zagranicznych na stabilność gospodarki kraju goszczącego, "Gospodarka Narodowa" 2012, nr 7-8.
 8. Pawłowska M., Wpływ procesów konsolidacyjnych na poziom konkurencji i efektywności systemów bankowych, Zeszyty BRE Banku nr 76 z 2005 r.
 9. Pawłowska M., W polskim sektorze bankowym jest sporo miejsca na fuzje (wywiad), www.obserwatorfinansowy.pl [8.04.2013].
 10. Thakor A.V., Comment on Crises in Competitive versus Monopolistic Banking System, Ohio State University Press, Ohio 2004.
 11. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. nr 50, poz. 331.
 12. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. nr 173, poz. 1807 (ostatnia nowelizacja z 2014 r., Dz.U. poz. 822).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu