BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mizera Katarzyna (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), Pypłacz Paula (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
CRM a zarządzanie relacjami z klientami w małej organizacji
CRM and Customer Relationship Management in Small Organizations
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2014, nr 5 (43), s. 237-249, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania biznesowe XXI wieku
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Relacje przedsiębiorstwo-konsument, Zarządzanie Kontaktami z Klientem
Small business, Enterprise-customer relationship, Customer Relationship Management (CRM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przybliżono problematykę dotyczącą jakości obsługi klienta prowadzonej przez małe przedsiębiorstwa. Zwrócono uwagę na małe podmioty, które charakteryzuje specyficzny styl zarządzania. Menedżerowie muszą często podejmować decyzje dotyczące całego obszaru działalności. Poza tym zwykle nie posiadają wyspecjalizowanych działów zajmujących się całościową obsługą klientów, a także nie dysponują specjalnie wydzielonym budżetem na dodatkowe działania podnoszące jakość współpracy z klientem. W niniejszym opracowaniu jakość obsługi klientów przeanalizowano od strony wykorzystania rozwiązań informatycznych. Celem szczegółowym jest więc analiza możliwości wykorzystania rozwiązań zakresu systemów CRM (ang. Customer Relationship Management).(abstrakt oryginalny)

The article presents the issues concerning the quality of customer service led by small enterprises. It is focuses on small entities seen as a specific type due to the unique style of management executives who often must make decisions on the field of activity. Besides, they usually do not have specialized department to deal with overall customer service and a specially allocated budget for additional measures to improve the quality of cooperation with the customer. The article considers the quality of customer service as regards the use of IT solutions. The special objective is to analyse the possibility of using solutions of CRM systems (Customer Relationship Management)(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Grudzewski W., Hejduk I., Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz na rynku europejskim, w: Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, red. J. Adamczyk, P. Bartkowiak, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
 2. Hołub-Iwan J., Informatyczne wsparcie zarządzania relacjami z klientem, w: I. Dembińska-Cyran, J. Hołub-Iwan, J. Perenc, Zarządzanie relacjami z klientem, Wyd. Difin, Warszawa 2004.
 3. http://wawak.pl/pl/content/systemy-informatyczne-w-malych-firmach [8.07.2012].
 4. http://wawak.pl/pl/content/zastosowania-erp-w-zarzadzaniu-jakoscia [10.07.2012].
 5. Mikołajczyk B., Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej, Wyd. Difin, Warszawa 2007.
 6. Mytlewski A., Monitoring ekonomiczny przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 7. Pypłacz P., CRM we współczesnej koncepcji marketingu, w: Wykorzystanie wybranych technologii komunikacji w zarządzaniu wartością organizacji, red. L. Kiełtyka, seria "Monografie" nr 235, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.
 8. Szewczyk M., Łobos K., Survival analysis: A case study of micro and small enterprises in Dolnośląskie and Opolskie Voivodship (Poland), "Central European Review of Economic", Issues Ekonomicka Revue, t. 15, nr 4/2012, Ostrava 2012.
 9. Technologiczne aspekty doskonalenia systemów informacyjnych marketingu, red. A. Nowicki, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 10. Unold J., Systemy Informacyjne Marketingu, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 11. www.parp.gov.pl/files/74/81/469/12554.pdf [12.07.2012].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu