BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pigłowski Marcin (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Notyfikacje wobec samochodów w zakresie poważnych zagrożeń w systemie rapex a ich produkcja w kraju siedziby marki i innym
The Serious Risk Notifications to Cars in the Rapex Sysyem and their Production in the Brand and other Country
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 113, T.2, s. 481-488, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy.
Słowa kluczowe
Produkt niebezpieczny, Produkcja, Marka
Dangerous product, Production, Brand
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było zbadanie, czy miejsce produkcji samochodu (kraj siedziby marki i inny kraj) ma wpływ na ilość notyfikacji w zakresie poważnych zagrożeń w systemie RAPEX (Systemie Wczesnego Ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych). Wartość statystyki wskazała na zależność pomiędzy miejscem produkcji a marką. Jest ona wysoka, na co wskazują wartości współczynników zbieżności korelacyjnej Cramera oraz skorygowanego Pearsona . Dlatego też koncerny samochodowe powinny zwiększać nadzór nad rozproszonymi działaniami związanymi z produkcją, by zmniejszyć ilość poważnych zagrożeń dla konsumenta (abstrakt autora)

The purpose of the article was to examine whether the manufacture place of the car (brand country and other country) has an impact on the number of notifications within serious risks in the RAPEX (Rapid Alert System for non-food dangerous products). The value of statistics pointed to the relationship between the manufactured place and the brand. It is high, as indicated the value of the association coefficients - Cramer's and Pearson's corrected . Carmakers should therefore increase the supervision of the scattered activities linked to production, to reduce the number of serious risks to the consumer(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aczel A.D. (2000), Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Bielecka A. (2005), Statystyka w biznesie i ekonomii. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
  3. Crewson P. (2008), Applied statistics handbook, AcaStat Software, Leesburg.
  4. IBRM Samar, Katalog nowych samochodów, http://www.samar.pl/katalog-nowych-samochodow (dostęp 17.12.2013).
  5. Jóźwiak J., Podgórski J. (2001), Statystyka od podstaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. Komisja Europejska, Rapid Alert System for non-food dangerous products (RAPEX), http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/main/index.cfm?event=main.search (dostęp 2.01.2014).
  6. Parlament Europejski i Rada (2001), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/95/WE z 3.12.2001 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, Dz.U. L 11 z 15.01.2002, s. 4-17, polskie wydanie specjalne: rozdział 15, t. 6, s. 447-462.
  7. Parlament Europejski i Rada (2008), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z 9.07.2008 ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93, Dz.U. L 218 z 13.08.2008, s. 30-47.
  8. Starzyńska W. (2000), Statystyka praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu