BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rafalski Marcin (Urząd Komunikacji Elektronicznej)
Tytuł
Modelowanie i usprawnianie procesów biznesowych w administracji
The Modelling and Improvement of Business Processes in Public Administration
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 113, T.2, s. 489-497, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy.
Słowa kluczowe
Modelowanie procesów biznesowych, Zarządzanie, Efektywna administracja
Business Process Modeling, Management, Effective administration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawione zostały zagadnienia związane z modelowaniem procesów biznesowych zachodzących w organizacji. W szczególności scharakteryzowane zostało pojęcie procesu, sposobów jego identyfikacji oraz opisu. Przedstawione zostały metody oraz narzędzia służące do modelowania procesów. Ponadto omówiono główne aspekty, na jakie należy zwrócić uwagę w trakcie usprawniania zidentyfikowanych procesów. W końcowej części opracowania przedstawione zostały etapy pracy związanej z modelowaniem procesów na przykładzie centralnego urzędu administracji publicznej. (abstrakt autora)

Paper discusses issues connected with modelling of business processes taking place within an organisation. Author particularly lays emphasis on concept of process, manners, in which it might be identified and its description. Methods and tools applied in process modelling are presented in the paper. Moreover, author analyses main aspects that ought to be paid attention to while facilitating identified processes. Concluding part of paper demonstrates different stages of work that are connected with modelling of processes on basis of central office of public administration. Keywords: processes, modelling, facilitating, management, administration (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
  2. Grajewski P. (2007), Organizacja procesowa : projektowanie i konfiguracja, PWE, Warszawa.
  3. Rummler Geary A. (2000), Podnoszenie efektywności organizacji: jak zarządzać "białymi plamami" w strukturze organizacyjnej, Warszawa.
  4. Drejewicz S. (2012), Zrozumieć BPMN : modelowanie procesów biznesowych, Helion, Gliwice.
  5. Adair- Heeley, Charlene B. (2002), Radykalna reorganizacja firmy, PWN, Warszawa.
  6. Silver B. (2009), BPMN. Method and Style, Cody-Cassidy Press.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu