BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Suchoń Aneta (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
Forms of Management of the Agricultural Property Stock of the State Treasury
Formy zagospodarowania mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2008, z. 2 (8), s. 145-153, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, Sprzedaż, Dzierżawa, Dzierżawa gruntów
Agricultural Property Agency of the State Treasury, Sale, Lease, Land lease
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR)
Agricultural Property Agency (APA)
Abstrakt
Agencja Nieruchomości Rolnych (poprzednia nazwa: Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa) istnieje już ponad 16 lat. W artykule przedstawiono formy zagospodarowania mienia z Zasobu WRSP, szczególnie dzierżawę i sprzedaż. Zaprezentowano problemy, z jakimi styka się obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych oraz producenci rolni zainteresowani nabyciem czy zawarciem umowy dzierżawy gruntów z Zasobu WRSP. Należy zaliczyć do nich nierozwiązany problem reprywatyzacji, co łączy się z zakazem sprzedaży gruntów objętych roszczeniami byłych właścicieli, prawo odkupu gruntów, procedurę przedłużania dzierżawy, zabezpieczenie wierzytelności Agencji. W artykule zaprezentowano także problematykę nabywania gruntów rolnych przez cudzoziemców. (abstrakt oryginalny)

The Agricultural Property Agency (previously the Agricultural Property Agency of the State Treasury) has been in existence for over 16 years. Forms of management of property from the Agricultural Property Stock of the State Treasury and statistical data on the subject are presented in the paper. The dominant forms are lease and sale. Main problems faced by the Agency are identified. They results primarily from a lack of respective legal regulations. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dzierżawa nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 2003. Agencja Nieruchomości Rolnych, Zespół Gospodarowania Zasobem, Warszawa, 30-32.
  2. Petryna F., 2002. Uprawnienia byłych właścicieli. Agroprzemiany 9, 8-9.
  3. Prutis S., 1997. Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Temida 2, Białystok, 99-101.
  4. Raport z działalności za rok 2006. 2007. Agencja Nieruchomości Rolnych. www.anr.gov.pl.
  5. Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. 2007. Dz. U. RP 173, poz. 1218.
  6. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. 2003. Dz. U. RP 64, poz. 592.
  7. Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Tekst jednolity. 2004 a. Dz. U. RP 167, poz. 1758, z późniejszymi zmianami.
  8. Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Tekst jednolity. 2004 b. Dz. U. RP 208, poz. 2128, z późniejszymi zmianami.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu