BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sznajder Michał (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
The Concept of Sustainable Food Chain (Case Study - The Dairy Food Chain)
Koncepcja zrównoważonego łańcucha żywnościowego (mleczny łańcuch żywnościowy - studium przypadku)
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2008, z. 2 (8), s. 155-163, tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Mleczarstwo, Bezpieczeństwo zdrowotne żywności, Monitoring produkcji żywności, Programowanie liniowe, Rozwój zrównoważony, Ekonomia klasyczna
Dairy, Food health safety, Food production monitoring, Linear programming, Sustainable development, Classical economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono definicję łańcucha żywnościowego w ujęciu przyrodniczym i ekonomicznym. Przedstawiono podejście ekonomii klasycznej do problematyki zrównoważonego rozwoju. Zdefiniowano pojęcie zrównoważonego łańcucha żywnościowego oraz określono jego cele. Wyróżniono makroekonomiczne i mikroekonomiczne podejście do zrównoważonego rozwoju oraz przedstawiono ekonometryczny model zrównoważonego rozwoju dla łańcucha żywnościowego. Zaproponowano w tym celu wykorzystanie programowania liniowego. Wskazano, że style życia są podstawą i motorem napędowym zrównoważonego rozwoju. Dokonano analizy ostatnich rozwiązań technologicznych i ekonomicznych w mleczarstwie i ich związku ze zrównoważonym rozwojem. (abstrakt oryginalny)

The paper proposes definition of food chain in natural and economic approach. In paper is presented classical economics approach to issues of sustainable development. Idea of sustainable food chain and its goals were defined. Also macroeconomics and micro-economics interpretation of sustainable development and econometric model of sustainable dairy food chain were shown. For analysing impact of activities on sustainable development linear programming was suggested. This article shows that life styles are the base and driv-ing force behind sustainable development. Latest technological and economical solutions in dairy sector and their links with sustainable development were described. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Malik K., 2004. Efektywność zrównoważonego i trwałego rozwoju w wymiarze lokalnym i regionalnym. Inst. Śląski, Opole.
  2. Piontek B., 2002. Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
  3. Wizja polityki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w rozszerzonej Europie. 2004. Raport europejskich ekspertów. Wieś i Rolnictwo 3, 38-115.
  4. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. 2005. Red. T. Borys. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu