BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bukowski Zbigniew (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Tytuł
Koncepcja zrównoważonego rozwoju w prawie, ze szczególnym uwzględnieniem prawa gospodarczego
The Concept of Sustainable Development in Provisions of Law, in Particular in Business Law
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2012, nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 3, s. 287-296, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Prawo gospodarcze, Prawo ochrony środowiska
Sustainable development, Economic law, Environmental law
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
W artykule poddano przeglądowi zastosowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju w prawie, ze szczególnym uwzględnieniem prawa gospodarczego. Koncepcja ta wywiera istotny wpływ na prawo międzynarodowe i Unii Europejskiej, natomiast niewielki w prawie polskim. (abstrakt oryginalny)

In the article, there was revised application of the concept of sustainable development in provisions of law, in particular in business law. The concept has a significant impact on international and European Union law, while its impact on Polish legislation is little. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bukowski Z. (red.), Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Dom Organizatora, Toruń 2009.
  2. Kiełczewski D., Implementacyjne aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju, WSE, Białystok 2011.
  3. Poskrobko B., Kozłowski S. (red.), Zrównoważony rozwój. Wybrane problemy teoretyczne i implementacja w świetle dokumentów Unii Europejskiej, PAN, Białystok-Warszawa 2005.
  4. Rakoczy B., Ograniczenie praw i wolności jednostki ze względu na ochronę środowiska w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, UMK, Toruń 2006.
  5. Rudnicki M., Prawnofinansowe aspekty zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska, UMCS, Lublin 2005.
  6. Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Biblioteka Sejmowa, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu