BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubus Mariusz (Opole University of Technology, Poland)
Tytuł
Discriminant Stepwise Procedure
Dyskryminacyjna procedura krokowa
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2014, vol. 3, t. 302, s. 151-159, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Multivariate Statistical Analysis. New methods and innovative applications
Słowa kluczowe
Analiza statystyczna
Statistical analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Procedura krokowa jest obecnie chyba najpopularniejszym narzędziem automatycznej selekcji zmiennych. Najczęściej prezentuje podejście polegające na ocenie podzbiorów zmiennych za pomocą kryterium jakości modelu (wrapper). W istocie jest techniką heurystycznego przeszukiwania przestrzeni wszystkich podzbiorów oryginalnego zestawu zmiennych. Metoda ta znana jest z literatury pod różnymi nazwami i w różnych wersjach. W artykule przedstawiono ogólny schemat krokowej selekcji zmiennych oraz wskazano różne jej warianty. Uporządkowano terminologię oraz podano krótki przegląd funkcji programu R implementujących krokową selekcję zmiennych. (abstrakt oryginalny)

Stepwise procedure is now probably the most popular tool for automatic feature selection. In most cases it represents model selection approach which evaluates various feature subsets (so called wrapper). In fact it is a heuristic search technique which examines the space of all possible feature subsets. This method is known in the literature under different names and variants. We organize the concepts and terminology, and show several variants of stepwise feature selection from a search strategy point of view. A short review of implementations in R is given. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel A.D. (2005), Statystyka w zarządzaniu, PWN.
 2. Efroymson M. A. (l960), Multiple regression analysis. Mathematical Methods for Digital Computers, Ralston A. and Wilf, H. S., (eds.), Wiley, New York.
 3. Frank A., Asuncion A. (2010), UCI Machine Learning Repository, Irvine, CA: University of California, School of Information and Computer Science (http://archive.ics.uci.edu/ml/).
 4. Granitto P.M., Furlanello C., Biasioli F., Gasperi F. (2006), Recursive feature elimination with random forest for PTR-MS analysis of agroindustrial products, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, Vol. 83, 2, p. 83-90.
 5. Guyon I., Gunn S., Nikravesh M., Zadeh L. (2006), Feature Extraction: Foundations and Applications, Springer, New York.
 6. Guyon I., Weston J., Barnhill S., Vapnik V. (2002), Gene Selection for Cancer Classification using Support Vector Machines, Machine Learning, 46: 389-422
 7. Hastie T., Tibshirani R., Friedman J. (2009), The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inferance, and Prediction, 2nd edition, Springer, New York.
 8. Kittler J. (1978), Feature set search algorithms, In C. H. Chen, editor, Pattern Recognition and Signal Processing, p. 41-60, Sijthoff & Noordhoff.
 9. Kubus M. (2013a), On model selection in some regularized linear regression methods, In: Domański Cz., Kupis-Fijałkowska A. (Eds.) Multivariate Statistical Analysis - Theory and Practice, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 285, p. 115-223.
 10. Kubus M. (2013b), Some remarks on feature ranking based wrappers, In: Domański Cz. (Ed.) Methods and Applications of Multivariate Statistical Analysis, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 286, p. 147-154.
 11. Kudo M., Sklansky J. (2000), Comparison of algorithms that select features for pattern classifiers, Pattern Recognition, 33(1):25-41.
 12. Marill T., Green D. M. (1963), On the effectiveness of receptors in recognition systems, IEEE Transactions on Information Theory, 9(1): 11-17.
 13. Nagatani T., Ozawa S., Abe S. (2010), Fast Variable Selection by Block Addition and Block Deletion, Journal of Intelligent Learning Systems and Applications, Vol. 2 No. 4, p. 200-211. doi: 10.4236/jilsa.2010.24023.
 14. Reunanen J. (2006), Search Strategies, In I. Guyon, S. Gunn, M. Nikravesh, L. Zadeh (Eds.), Feature Extraction: Foundations and Applications, Springer, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu