BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siuta Jan (Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie)
Tytuł
Stan i zagrożenia gruntów rolnych
Arable Land : Threats and Status
Źródło
Aura, 2013, nr 3, s. 4-7, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Użytki rolne, Grunty rolne, Gospodarstwa rolne, Degradacja ziemi
Agricultural land, Arable land, Arable farm, Soil degradation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Użytki rolne w Polsce mają archaiczną strukturę rozłogu małych gospodarstw, wadliwą sieć i nawierzchnię dróg rolniczych, zdegradowany system urządzeń melioracyjnych. Do tego dochodzi brak świadomości administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, że konieczne jest inwestowanie w ziemię. Wiele jest przyczyn zagrożeń jakości środowiska glebowego, w tym ekologicznych warunków rozwoju produkcji żywności i surowców na potrzeby przemysłu. Poprawa użytkowania ziemi, która łagodziłaby degradację jej środowiska, jest niezbędna. (abstrakt oryginalny)

Systems formed by arable land are obsolete, the arrangement of fields is faulty, access roads devastated and betterment systems degraded. Governmental bodies and local authorities of all levels are not aware of the need to invest in land. Alleviation of land use to reduce soil degradation is necessary. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Siuta, Ochrona powierzchni ziemi - stan i niezbędne działania. Inżynieria Ekologiczna 2000, 1: 158-183.
  2. Ekoinżynieria dla ekorozwoju. Uchwała Konferencji Krajowej PTIE. AURA 2002 nr 8: 6-9.
  3. J. Siuta, Optymalizacja użytkowania ziemi łagodzi procesy degradacji środowiska. Postępy Nauk Rolniczych 2010 nr 4: 4-18.
  4. J. Siuta, B. Żukowski, Zmiany w strukturze użytkowania gruntów w latach 1949-2010. IOŚ-PIB, Warszawa 2011, s. 136.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3668
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu