BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gondek Krzysztof (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Kopeć Michał (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych
Management of Biodegradable Waste
Źródło
Aura, 2013, nr 3, s. 11-12, rys., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Odpady, Biodegradacja, Gospodarka odpadami, Ochrona środowiska
Wastes, Biodegradation, Waste management, Environmental protection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Odpady ulegające biodegradacji mają różny charakter ze względu na właściwości fizyczne, chemiczne, biologiczne i czas trwania. Właściwości te narzucają stosowanie różnych technologii odzysku i recyklingu ze względu na ochronę środowiska. Autorzy omawiają prace badawcze nad gospodarowaniem tymi odpadami. (abstrakt oryginalny)

Biodegradable waste differ in terms of physical, chemical and biological properties, as well as regard their life time. The properties impose applications of various recovery and recycling due to environmental considerations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa Rady 1999/31/WE z 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów Dz. Urz. WE L 181/1.
  2. Decyzja 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 lipca 2002 r., ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego. Dz. Urz. WE L 242/1.
  3. Zielona Księga w sprawie gospodarowania bioodpadami w Unii Europejskiej. KOM(2008) 811, Bruksela, 3 grudnia 2008 r.
  4. Uchwała nr 217 Rady Ministrów z 24 grudnia 2010 r. w sprawie "Krajowego planu gospodarki odpadami 2014", MP, nr 10, poz. 1183.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3668
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu