BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korenik Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego a podejmowanie realizacji zadań własnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
The Financial Condition of Local Governments Units and Make Execution of Their Own Tasks in the Formula of Public-Private Partnership
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 77, s. 150-166, tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Samorząd terytorialny wobec procesów rozwoju, partnerstwa i współpracy : VII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Finanse samorządu terytorialnego, Kondycja finansowa
Local government units, Public-Private Partnerships (PPP), Local government finance, Financial condition
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest ustalenie znaczenia kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) - głównie z obszaru województwa dolnośląskiego - w podejmowaniu realizacji zadań własnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Tezą badawczą jest stwierdzenie, że: 1. Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego stanowi czynnik wymuszający poszukiwanie w jednostkach samorządu terytorialnego rozwiązań pozwalających realizować zadania ukierunkowane na lokalny, regionalny rozwój społeczno-gospodarczy w warunkach silnych ograniczeń finansowych, wynikających z obowiązujących prawem limitów zadłużania się JST. 2. Rządowa polityka regulacyjna prowadzi do pogorszenia sytuacji płynnościowej JST w przypadku podejmowania przez nie inwestycji infrastrukturalnych, stymulując potrzebę podejmowania rozwiązań realizacji zadań własnych w formule PPP. W związku z tym opracowanie ma charakter głównie diagnostyczny. Stanowi diagnozę sytuacji finansowej i uwarunkowań prawnych funkcjonowania sektora jednostek samorządu terytorialnego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa dolnośląskiego w kontekście możliwości stosowania partnerstwa publiczno-prywatnego. (fragment tekstu)

The paper mainly presents a diagnosis of financial and legal considerations situation of functioning the sector of local government units in Poland with particular attention to Lower Silesia province in the context of the possibility to apply the publicprivate partnership. The aim is to determine the importance of the financial condition of the local government units to undertake execution of their own tasks in the formula of public-private partnership. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Malinowska E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce - przewodnik 2002, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002.
  2. Musgrave R., The theory of public finance, Mac Graw-Hill, New York 1959.
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240.
  4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 249, poz. 2104, z późn. zm.
  5. The Financial Condition of Local Governments Units and Make Execution of Their Own Tasks in the Formula of Public-Private Partnership
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu