BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dupkala Rudolf
Tytuł
Feješ przeciw Rousseau
Źródło
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2010, nr 2, s. 37-42, bibliogr. 5 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Słowa kluczowe
Filozofia, Historia filozofii
Philosophy, History of philosophy
Abstrakt
Wpływ francuskiej filozofii oświeceniowej na wykształconych Słowaków z XVIII i XIX wieku nie był jednorodny ani jednakowy pod względem znaczenia. Niektórzy autorzy słowaccy reagowali na oświeceniową filozofię francuską krytycznie (M. Institoris-Mošovsky), inni przeciwnie - oceniali ją pozytywnie (S. Fuchs). Najliczniejsza grupa autorów słowackich XVIII i XIX wieku stosowała wobec niej podejście zróżnicowane lub wybiorcze. Do tej grupy można zaliczyć także tych autorów, którzy stosowali podejście zróżnicowane również wobec poszczególnych przedstawicieli Oświecenia francuskiego, gdyż jedne poglądy danego autora przyjmowali, inne natomiast odrzucali. (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Filozofia slovenskeho osvietenstva, Bratislava 1961.
  2. Rousseau, J. J. 1989. Rozprava o původu a přičinach nerovnosti mezi lidmi. W: Rousseau, J. J. Rozpravy, wyd.2, Praha.
  3. Feješ, J. 1981. Zaslužil sa o ĺudstvo viac žensky či mužsly rod? W: Antologie z dějin českeho a slovenskeho filozofickeho myšleni (Do roku 1848), Praha.
  4. Hegel, G. W. F. 1992. Zaklady filosofie prava, Praha.
  5. Rousseau, J.J. 1989. O společenske smlouvě, neboli zasady statniho prava. W: Rozpravy, Praha.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-0171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu