BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pilecki Bartosz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Realizacja zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi na przykładzie jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego
Public Task Implementation in Cooperation with Non Government Organizations, Based on Example of Local Government Units of Zachodniopomorskie Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 77, s. 231-242, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Samorząd terytorialny wobec procesów rozwoju, partnerstwa i współpracy : VII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Organizacje pozarządowe, Trzeci sektor gospodarki, Współpraca międzysektorowa
Non-governmental organisation, Third sector of the economy, Cross-sector cooperation
Uwagi
summ.
Abstrakt
W publikacji omówiona została współpraca samorządu z trzecim sektorem. Za podstawę posłużył przeprowadzony przez Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Monitoring współpracy urzędów powiatowych i gminnych województwa zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2009. Dokument umożliwił przeprowadzenie analizy zlecania organizacjom pozarządowym przez powiaty i gminy województwa zachodniopomorskiego zadań publicznych z uwzględnieniem sfer pożytku publicznego, do jakich zaliczają się te zadania. W ostatniej części zawarte są wnioski dotyczące nie tylko najczęściej pomijanych i niedocenianych lub najczęściej realizowanych przez NGOs sfer działalności pożytku publicznego, ale też ogólnych zasad współpracy obu sektorów.(fragment tekstu)

The article presents a brief description of Local Government Sector co-operation with Non-governmental Organizations and the benefits resulting there from. The publi-cation also contains an analysis of outsourcing of public tasks to NGOs by the local government unit of Zachodniopomorskie region due to the sphere of public benefit. The last section contains conclusions regarding not only the most overlooked and most frequently carried out by NGOs spheres of public benefit, but also the general principles of cooperation between the two above mentioned sides.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Boczoń J., Możliwości współpracy sektora pozarządowego z sektorem publicznym, w: Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, red. M. Załuska, J. Boczoń, BPS, Katowice 1998.
  2. Filipiak B., Drugi i trzeci sektor w realizacji zadań publicznych. Wybrane problemy teorii i praktyki, WSIE, Szczecin 2004.
  3. Koźlicka R., Pozycja organizacji pozarządowych w Unii Europejskiej, http://www.ngo.pl/files/biblioteka.ngo.pl/public/ksiazki/Klon/dialogobywatelski1.pdf (13.06.2011).
  4. Olek K., Rola organizacji pozarządowych w wykorzystaniu funduszy europejskich, w: Fundusze Unii Europejskiej doświadczenia i perspektywy, red. H. Skarżyńska, Studio EMKA, Warszawa 2006.
  5. Santuari C.B.A., Przedsiębiorstwo społeczne we Włoszech. Doświadczenia spółdzielni społecznych, MPiPS, Warszawa 2005.
  6. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. 2003, nr 96, poz. 873, ze zm.
  7. Zubelewicz K., Pozycja ustrojowa wspólnot lokalnych. w: Samorząd lokalny - dobro publiczne, red. J. Kleer, CeDeWu, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu