BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołoś Michał
Tytuł
Machiavelli - władza w rękach księcia
Źródło
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2008, nr 2, s. 53-55, bibliogr. 12 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Słowa kluczowe
Filozofia człowieka, Miejsce człowieka w społeczeństwie, Władza
Human philosophy, Person's role in society, Power
Machiavelli Nicolo
Abstrakt
Nicolo Machiavelli (1469-1527) jest autorem sławnego Księcia i zapisał się w historii idei jako myśliciel, który odważnie zrewolucjonizował podejście do polityki, zwrócił uwagę na pragmatyzm, otarł z fałszu rzeczywisty stan rzeczy, który w końcu przyczynił się do rozluźnienia więzi między państwem i Kościołem. Jego realistyczne podejście dalekie jest nie tylko od koncepcji utopicznych ale także od całego średniowiecznego myślenia o państwie. Tymczasem Machiavelli nie tylko nie był filozofem ale nie uważał się za rewolucjonistę, a jedynie za historyka. Nie umniejsza to oczywiście wartości jego pism, które do dziś stanowią podstawę nowożytnych i współczesnych rozważań na temat państwa i prawa. (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baláž, I. 2005. Problémy masmediálnej etiky, In: Viera a Život, Trnava: Dobrá kniha, Roč. XV., č.: 3.
 2. Dancák, P. 2006. Wolność jako odpowiedzialność. In: Dianoia. Nr 2.
 3. Dančišin, V. 2001. Zdiskreditovaný anarchizmus. In: Gbúrová, M. (ed.): Ideológie na prahu III. tisícročia. Prešov, FF PU v Prešove.
 4. Dančišin, V. 2006. A New Name for Anarchism? In: Dianoia - Miedzynarodowe Studia Humanistyczne, Nr. 1.
 5. Dančišin, V. 2007. O cenzúre a umeleckej literatúre. Cenzúra obscénnej literatúry v USA. In: Žemberová, V. (ed.): Teória umeleckého diela. Literárnovedné a spoločenskovedné súvislosti, vzťahy a dotyky. Prešov, AFPUP.
 6. Machiavelli, N., Książe, Warszawa 2000.
 7. Pater, D. 2006. Praca ludzka jako naturalny sakrament, Warszawa.
 8. Ryziński, R. 2005. Inny i Tekst. Tajemnica. in: "ER(R)GO", Katowice-Częstochowa, nr 10 (1).
 9. Słomski, W. 2007. Człowiek u progu XXI wieku - dramat wyborów etycznych, in: Parerga Nr 4.
 10. Stolárik, S. 1998. Stručne o dejinách filozofie. Košice: Kňazský seminár.
 11. Wawrzonkiewicz, A. 2005. O pojęciu wartości w ujęciu interdyscyplinarnym, in : Filozofia bliższa życiu, Warszawa.
 12. Сломский, В. 2006. Историко-Философское Эссе, Minsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-0171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu