BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewczuk Adam (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Orientacja jakościowa w działaniu samorządu terytorialnego w Polsce wobec nowej perspektywy europejskiej
Quality Orientation in the Activity of Self-Government in Poland in the Light of the New European Perspective
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 77, s. 294-324, tab., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Samorząd terytorialny wobec procesów rozwoju, partnerstwa i współpracy : VII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Jakość, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Finanse samorządu terytorialnego, Zarządzanie publiczne, Etyka zarządzania
Local government, Quality, Public-Private Partnerships (PPP), Local government finance, Public governance, Ethics of management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wielkim współczesnym wyzwaniem jawi się filozofia nowego zarządzania publicznego. Strategiczne znaczenie na-leży przypisywać edukacji społeczeństwa, bez niej trudno myśleć o zmianie podejścia do funkcjonowania samorządu terytorialnego według postępowych reguł. Trzeba rozwijać demokrację lokalną, zachęcać przedstawicieli wspólnot do udziału w pracach samorządu lokalnego. Ugruntowanie takiej filozofii myślenia wymaga czasu, ten proces będzie długotrwały, wymagający współdziałania społeczeństwa i władz zarówno samorządowych, jak i centralnych. Powyższe problemy i dylematy samorządu terytorialnego powinny znaleźć się także w centrum zainteresowania badaczy finansów publicznych.(fragment tekstu)

Self-government in Poland is a crucial part of Polish territorial division. It is also very important element of public sector. The European Union structural funds were a significant source of financing self-government activities. A new European perspective of the EU's multiannual budget assumptions for 2014-2020 provides for Poland about 80 billion euros of EU funding under cohesion policy. This is a great opportunity to continue development at local and regional level. There is a high demand for a new approach in self-government entities activity focused on the mitigation of dysfunctions in the sphere of creating and implementing development strategies, in the planning and implementation of budgetary expenditures in provision of public services and attitudes of local government staff, etc., determining the real condition for full and effective utilization of funds earmarked by EU.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Administracja publiczna, red. J. Hausner, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  2. Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, red. W. Miemiec. UNIMEX, Wrocław 2006.
  3. Sochacka-Krysiak H., Niektóre problemy efektywności w gospodarce finansowej samo-rządu terytorialnego, w: W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych, red. S. Witeska, M. Wypych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
  4. Szewczuk A., Etyka zawodowa pracowników jednostek samorządu terytorialnego i jej wpływ na jakość funkcjonowania wspólnot lokalnych, w: 15 lat funkcjonowania regionalnych izb obrachunkowych jako organów nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, red. J. Małecki, R. Hauser, Z. Janku, KRRIO, Poznań 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu