BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Berbeka Jadwiga (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Konsumpcja usług turystyki społecznej - obecnie i w przyszłości
Consumption of Social Tourism Services - at Present and in the Future
Źródło
Konsumpcja i Rozwój, 2014, nr 2 (7), s. 39-49, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Analiza danych statystycznych, Turystyka, Usługi turystyczne, Konsumpcja usług, Potrzeby społeczne, Przegląd literatury, Rozwój zrównoważony
Statistical data analysis, Tourism, Tourism services, Services consumption, Social needs, Literature review, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono istotę konsumpcji usług turystyki społecznej i charakter jej "zrównoważenia". Teoretycznie wykazano dużą rolę (społeczno-gospodarczą) turystyki społecznej i celowość jej wdrażania. Analiza danych statystycznych dowodzi znacznej rozbieżności między potrzebami a poziomem rzeczywistej konsumpcji usług turystyki społecznej. Turystyka społeczna jako obszar relatywnie słabo rozpoznany empirycznie wymaga badań zarówno strony popytowej (wola uczestnictwa, oczekiwania, pożądane cechy produktu turystycznego), podażowej (skłonność do uczestnictwa, wdrażania zasad CSR i zrównoważonego zarządzania turystyką - STM oraz ograniczania marż), jak i całego społeczeństwa na temat akceptacji takiego kierunku redystrybucji wspólnych środków; są to rekomendacje przyszłych badań.(abstrakt oryginalny)

In the paper, the essence of consumption of social tourism services and the problem of its sustainability was discussed. It was theoretically proved that the role of social tourism is significant, so it is recommendable to develop it. An analysis of empirical data shows a big difference between the needs of underprivileged groups and the level of their consumption of social tourism services. Social tourism is not well investigated yet, it is necessary to research the demand side (willingness to participate, potential participant expectations, also concerning products), the supply side (willingness to participate, CSR and Sustainable Tourism Management implementation, an acceptance of margins reduction), and also the society's acceptance of resources redistribution regarding social tourism. These are recommendations for future research.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza rozwoju turystyki społecznej w Polsce. Stan, szanse i zagrożenia (2007), Izba Turystyki, Warszawa.
 2. Berbeka J, Berbeka K. (2008), Instrumenty ograniczania antropopresji turystyki na region recepcyjny, (w:) Zrównoważony rozwój turystyki, S. Wodejko (red.), SGH, Warszawa.
 3. Berbeka J. (2012), Udział w ruchu turystycznym a spójność społeczna w Polsce - wybrane zagadnienia, (w:) Wyzwania współczesnej polityki turystycznej, A. Rapacz (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, nr 259, Wrocław.
 4. Caire G. (2005), Le Tiers secteur, une troisieme voie vers le developpement durable? L'exemple des ambitions et des difficultes d'un autre tourisme, (w:) Concepts of the third sector: The European debate, ISTR , EMES.
 5. Czajka S. (1975), Z problemów czasu wolnego, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa.
 6. Diekmann A., McCabe S. (2011), Systems of social tourism in the European Union: a critical review, "Current Issues in Tourism", Vol. 14, No. 5.
 7. Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna (2004), M.S. Kot, A. Malawski, A. Węgrzecki (red.), Wydawnictwo AE, Kraków.
 8. Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens W. (1973), Granice wzrostu, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 9. George R. (1999), In defence of natural law, Clarendon Press, Oxford 1999.
 10. Hall D., Brown F. (2006), Tourism and welfare: Ethics, responsibility and sustainable well-being, CABI, Wallingford.
 11. Haulot A. (1981), Social Tourism: current dimensions and future developments, "International Journal of Tourism Management", nr 2(3).
 12. Kaganek K. (2009), Turystyka osób niepełnosprawnych w aspekcie wybranych uwarunkowań, European Association for Security, Kraków.
 13. Lee B. K., Agarwal S., Kim H. J. (2012), Influences of travel constraints on the people with disabilities' intention to travel: An application of Seligman 's helplessness theory, "Tourism Management" nr 33.
 14. Łobożewicz T. (2000), Turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych, WSE, Warszawa.
 15. McCabe S. (2009), Who needs a holiday? Evaluating social tourism, "Annals of Tourism Research", Vol. 36, No 4.
 16. Minnaert L., Maitland R., Miller G. (2011), What is social tourism? "Current Issues in Tourism", Vol. 14, No. 5.
 17. Minnaert L., Maitland R., Miller, G. (2007), Social tourism and its ethical foundations, "Tourism Culture and Communication", No 7.
 18. Minnaert L., R. Maitland, G. Miller (2009), Tourism and social policy - the value of social tourism, "Annals of Tourism Research", nr 36(2).
 19. Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce (2011), A. Stasiak (red.), Wydawnictwo WSTH, Łódź.
 20. Revised Strategyfor Social Cohesion (2004), European Committee for Social Cohesion, http://www.coe.int/T/E/social_cohesion/social_policies/03.Strategy_for_Social_ Cohesion, [dostęp: 05.05.2012].
 21. Stasiak A. (2010), Cele i zadania turystyki społecznej - kilka uwag o istocie zjawiska, (w:) Turystyka społeczna w regionie łódzkim, A. Stasiak (red.), Wydawnictwo WSTH, Łódź.
 22. Turystyka społeczna w regionie łódzkim (2010), A. Stasiak (red.), Wydawnictwo WSTH, Łódź.
 23. Urbano D., Toledano N., Ribeiro D. (2010), Support policy for the tourism business: a comparative case study in Spain, "Industries Journal", Vol. 30, No. 1.
 24. Zawistowska H. (2012), Możliwości i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, nr 259, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6929
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu