BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świadek Arkadiusz (Uniwersytet Zielonogórski), Tomaszewski Marek (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Regionalna polityka innowacyjna w świetle klasycznych teorii rozwoju regionalnego
Regional Innovation Policy in the Light of Classical Theories of Regional Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 77, s. 339-350, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Samorząd terytorialny wobec procesów rozwoju, partnerstwa i współpracy : VII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Polityka innowacyjna, Rozwój regionalny
Innovation policy, Regional development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie potencjalnych zachowań jednostek samorządu terytorialnego, które powinny stymulować rozwój aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw na tle klasycznych koncepcji rozwoju regionalnego. Obszarem zaniedbanym w tej chwili w Polsce, a którym powinny zajmować się również jednostki samorządu terytorialnego, jest dostępny na danej przestrzeni kapitał społeczny. To właśnie dzięki takim elementom tego kapitału, jak na przykład zaufanie, istnieje możliwość nawiązania współpracy pomiędzy podmiotami w całym łańcuchu dostaw, czyli pomiędzy dostawcami, odbiorcami i konkurentami. Z kolei wzrost współpracy innowacyjnej świadczy o poprawie świadomości innowacyjnej i większej dojrzałości gospodarczej regionu.(fragment tekstu)

All primary theories of regional development described in article involve the active participation of public administration in shaping the regional economy. These theories are based on endogenous factors, where public administration is one of them.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Coleman J.S., Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge Mass. 1990.
 2. Churski P., Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracji eu-ropejskiej, w: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, red. S. Ciok, D. Ilnicki, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2004.
 3. Domański R., Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, PWN, Warszawa 1993.
 4. Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, red. W. Janusz, Di-fin, Warszawa 2004.
 5. Gawlikowska-Hueckel K., Rozwój - nie wszędzie w tym samym czasie, "Pomorski Przegląd Gospodarczy 2007, nr 4, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2007.
 6. Grosse G. T., Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, nr 1 (8), Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2002.
 7. Malecki E.J., Technology and Economic Development. The Dynamics of Local, Regional and National Competitiveness, Longman, London 1997.
 8. Malizia E.E., Feser E.J., Understanding Local Economic Development, Rutgers, Center for Urban Policy Research, New Jork 1999.
 9. Myrdal G., Economic Theory and Underdeveloped Regions, London 1957.
 10. North D.C., Location and regional economic growth, "Journal of Polm Mitical Econo-my" 1955, Vol. 63.
 11. Sombart W., Der moderne Kapitalismus, Vol. 1: Einleitung - Die vorkapitalistische Wirtschaft - Die historischen Grundlagen des modernen Kapitalismus; Vol. 2: Das europäische Wirtschaftsleben im Zeitalter des Frühkapitalismus, Duncker und Humblot, München-Leipzig 1916.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu