BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piekut Marlena (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Wydatki Europejczyków na wyposażenie i prowadzenie gospodarstwa domowego
Europeans' Expenditure on Household Equipment and Management
Źródło
Konsumpcja i Rozwój, 2014, nr 2 (7), s. 50-59, tabl., wykr., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Analiza statystyczna, Wydatki gospodarstw domowych, Porównania międzynarodowe, Analiza skupień, Gospodarstwa domowe
Statistical analysis, Household expenditures, International comparisons, Cluster analysis, Households
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa
Europe
Abstrakt
Celem artykułu jest zbadanie zróżnicowania poziomu i struktury wydatków na wyposażenie mieszkania w europejskich gospodarstwach domowych. Stosowanych obliczeń dokonano, stosując współczynnik zmienności, średnie tempo wzrostu oraz metody skupień. W latach 1995-2008 malało zróżnicowanie w wydatkach na wyposażenie prowadzenia gospodarstw domowych między krajami europejskimi. Struktura wydatków na wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego różni się w poszczególnych krajach. W Polsce jest najbardziej zbliżona do krajów o podobnym położeniu geopolitycznym. Poznanie zachowań konsumentów w różnych krajach europejskich stanowi ważną wskazówkę dla przedsiębiorców poszerzających działalność poza rynek krajowy. (abstrakt oryginalny)

An aim of the article is to survey differentiation of the level and structure of expenditure on dwelling equipment in European households. Relevant computations were made applying the coefficient of variation, the mean growth rate the cluster methods. In 1995-2008, there was decreasing differentiation in expenditures on household equipment and management between European countries. The structure of expenditures on household equipment and management differs in individual countries. In Poland, it is the most approximate to the countries of a similar geopolitical situation. Recognition of consumers' behaviour in different European countries is an important indication for entrepreneurs expanding their activity beyond the domestic market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza skupień, Electronic Statistics Textbook, StatSoft, http://www.statsoft.pl/textbook/stathome_stat.html?http%3A%2F%2Fwww.statsoft. pl%2Ftextbook%2Fstcluan.html [dostęp: 23.07.2013].
 2. Consumer Conditions Scoreboard - Consumers at home in the single market - 7th edition (2012), European Union, Belgium.
 3. Evans I. S. (1977), The selection of class intervals, "Transactions of the Institute of British Geographers, New Series", Vol. 2, No 1.
 4. Everitt R. S., Landau S., Lesse M., Stahl D. (2011), Cluster Analysis, 5th Edition, Wiley Series In Probability and Statistics, John Wiley and Sons, Publication.
 5. Final consumption expenditure of households by consumption purpose - COICOP 3 digit - aggregates at current prices Eurostat. Database 2013, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ [dostęp: 04.11.2013].
 6. MacQueen J. (1967), Some methods for classification and analysis of multivariate observations. "Proceedings of the fifth Berkeley symposium on mathematical statistics and probability" Vol. 1.
 7. Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych (2011), Departament Warunków Życia, GUS, Warszawa.
 8. Pankowski K. (2011), Wzrost standardu wyposażenia gospodarstw domowych. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa.
 9. Piekut M. (2013)Konsumpcja w polskich gospodarstwach domowych na tle krajów europejskich,, "Problemy Zarządzania", Vol. 11, 1(40), t.1, DOI 10.7172/1644-9684.40.2
 10. Rynek wyposażenia wnętrz w Polsce 2012. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2012-2014, http://www.pmrpublications.com/product/Rynek-wyposazenia-wnetrz-Polska-2012 [dostęp: 05.11.2013].
 11. Słaby T. (red.) (2009), Reakcje polskiego konsumenta na kryzys gospodarczy, SGH, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6929
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu