BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wankiewicz Bogdan (Starosta wałecki)
Tytuł
Wizja rozwoju sportu w Polsce w świetle nowej perspektywy europejskiej
Development Vision of Sport in Poland in the Light of a New European Perspective
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 77, s. 351-363, tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Samorząd terytorialny wobec procesów rozwoju, partnerstwa i współpracy : VII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Sport, Fundusze unijne
Sport, EU funds
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule wskazano możliwości absorpcji środków finansowych z Unii Europejskiej w nowej perspektywie europejskiej w latach 2014-2020. Autor ukazuje problem sportu jako nowego obszaru gospodarczego wywierającego znaczący wpływ na politykę Unii Europejskiej. Zwraca także uwagę na możliwości samorządów terytorialnych i ich potencjał w realizacji zadań własnych, w którym mieści się obszar sportu.(fragment tekstu)

This article aims to present sport as an economic factor impacting on the policy of local self-governments in the new European perspective for the years 2014 to 2020.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. http://www.cie.gov.pl.
 2. http://www.cie.gov.pl/HLP/links.nsf/3ab747655719fe60c1256e72004561c1/.
 3. Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, red. T. Lubińska, Difin, Warszawa 2011.
 4. Krajewski K, Walczak Z, Strategia rozwoju lokalnego poprzez sport i rekreację - case study gmina Gniewino, w: Zarządzanie polskim sportem w gospodarce rynkowej, red. B. Sojkin, Z. Waśkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
 5. Polska 2030 - wyzwania rozwojowe, red. M. Boni, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 grudnia 2009 r., Dz.U. 2010, nr 8. poz. 52.
 7. Strategia rozwoju sportu w Polsce do roku 2015, Ministerstwo Sportu, Warszawa 2007.
 8. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Dz.U. nr 127, poz. 857, ze zm.
 9. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1592, ze zm.
 10. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1590, ze zm.
 11. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 1996, nr 13, poz. 74, ze zm.
 12. Wankiewicz B., Miejsce samorządu terytorialnego w finansowaniu kultury fizycznej, w: Zarządzanie i ekonomika usług - doświadczenia i kierunki zmian, red. P. Niedzielski, W. Downar, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 13. Wankiewicz B., Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej. Obszary rozwoju - rozwiązania modelowe, CeDeWu, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu