BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białachowska Agnieszka (Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland; Torun School of Entrepreneurship)
Tytuł
Company Development under Dynamically Changing Market Circumstances
Rozwój firmy w warunkach nagłych zmian rynkowych
Źródło
Konsumpcja i Rozwój, 2014, nr 2 (7), s. 60-72, wykr., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Rozwój przedsiębiorstwa, Otoczenie przedsiębiorstwa, Niepewność, Przewaga konkurencyjna
Enterprise management, Enterprise development, Enterprise environment, Uncertainty, Competitive advantage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje koncepcje zarządzania w warunkach niepewności. Podkreślone zostały pomysły na to, jak zyskać przewagę konkurencyjną w gwałtownie zmieniających się warunkach rynkowych. Najpierw przeprowadzono analizę literatury, aby wyselekcjonować teorie zarządzania w warunkach zmian rynkowych. Następnie wybrano najważniejsze kwestie dla każdej z koncepcji. W rezultacie sformułowano zasadnicze rekomendacje dla managerów chcących osiągnąć przewagę konkurencyjną. Za najważniejsze czynniki wpływające na zdobycie przewagi konkurencyjnej w zmiennych warunkach rynkowych uznano monitoring postępujących zmian rynkowych, stałe inwestowanie w rozwój, dbałość o relacje oraz tworzenie kultury organizacji opartej na zaufaniu. Wyniki badań mogą być przydatne firmom w celu poprawy ich rozwoju w zmiennych warunkach rynkowych, ponieważ analiza modeli zarządzania dostarcza zintegrowaną propozycję działania gotową do wdrożenia. (abstrakt oryginalny)

The article explains the concepts on management in uncertain circumstances. It highlights the methods of gaining a competitive advantage in a rapidly changing business environment. At first a literature review was conducted to select the theories about the management methods in continuously changing business conditions. Then core aspects were selected for each of the concepts. Finally, recommendations for managers willing to achieve competitive advantage were formulated. Crucial factors needed to gain a competitive advantage in a dynamically changing business environment include: being alert to market changes; investing and developing continuously; taking special care of relationships; growing a company's knowledge; and building trustful organisational culture. The research was based on a literature review only. The results of the research can be helpful for companies to improve their development in the dynamically changing market. The study examined several management models and provided integral propositions ready to be introduced in practice.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bahrami H., Evans S. (2011), Super-Flexibility for Real-Time Adaptation: Perspectives from Silicon Valley, California Management Review, 53(3), pp. 21-39, http://dx.doi.org/10.1525/cmr.2011.53.3.21
  2. Buffet W. E. (2008), Buy America. I am. The New York Times [Online] (Updated 16 October 2008) Available at: http://www.nytimes.com/2008/10/17/opinion/17bufFett.html [Accessed 10 April 2014].
  3. Doz Y., Kosonen M. (2008), Fast Strategy. How Strategic Agility Will Help You Stay Ahead Of The Game, Wharton School Publishing
  4. Kim Ch. W., Mauborgne R. (2005), Blue Ocean Strategy. How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant, Harvard Business School Press.
  5. Kotler P., Caslione J. A. (2009), Chaotics: The Business of Managing and Marketing in The Age of Turbulence. 1st ed., AMACOM, New York.
  6. Koźmiński A. (2005), (The management under uncertain circumstances) Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  7. Street V., Street M. & Lamont B. (2010), The influence of organizational capacity and environmental dynamism on the first move - performance relationship, Academy of Strategic Management Journal, 9(2), pp. 105-122.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6929
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu