BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gigoła Marta (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Impact of Visual Merchandising on Consumers' Behaviour while Buying Apparels
Wpływ visual merchandisingu na zachowania konsumentów przy zakupie odzieży
Źródło
Konsumpcja i Rozwój, 2014, nr 2 (7), s. 73-83, rys., tabl., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Merchandising, Komunikowanie marketingowe, Zachowania konsumenta, Wyniki badań
Merchandising, Marketing communication, Consumer behaviour, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badania dotyczącego wpływu visual merchandising na zachowania konsumentów przy zakupie odzieży. W badaniu wykorzystano metodę o charakterze ilościowym z elementami metod jakościowych, które zostało zrealizowane na grupie 1000 osób w czerwcu 2013 r. w jednym z warszawskich centrów handlowych. Na podstawie przeprowadzonego badania można stwierdzić, że istnieje silna zależność między visual merchandisingiem a zachowaniami konsumentów przy zakupie odzieży. Można też powiedzieć, że prezentacja produktów zgodna z tymi zasadami bezpośrednio wpływa na zwiększenie sprzedaży, przy czym mocniej oddziałuje na kobiety niż na mężczyzn, na osoby młodsze niż starsze oraz na osoby z większymi dochodami niż na osoby mające niższe dochody. Ponadto prezentacja odzieży uwzględniająca zasady visual merchandisingu dłużej zatrzymuje klienta w miejscu sprzedaży i wzbudza jego większe zainteresowanie prezentowanymi produktami.(abstrakt oryginalny)

In her article, the author presented the findings of the research on impact of visual merchandising on consumers' behaviour while buying apparel. In the research, there is used the method of the quantitative nature with elements of qualitative methods; the research was carried out on the sample of 1000 individuals in June 2013 in one of the Warsaw shopping centres. On the basis of the carried out research one may state that there is a strong dependence between visual merchandising and consumers' behaviour while buying apparel. One may also say that the presentation of products complying with those principles directly affects an increase of sales and it has a stronger impact on women than on men, on younger people than elder ones as well as on individuals with higher incomes than on individuals having lower incomes. Moreover, the presentation of apparel, which takes into account the principles of visual merchandising, keeps the client for longer in the point of sale as well as raises their greater interest in the presented products.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Blythe J. (2002), Komunikacja marketingowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  2. Bywalec Cz. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
  3. Bywalec Cz., Rudnicki L. (2002), Konsumpcja, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  4. Maison D. (2004), Utajnione postawy konsumenckie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  5. Maison D., Noga-Bogomilski A. (2007), Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
  6. Rudnicki L. (2012), Zachowania konsumentów na rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  7. Underhill P. (2001), Dlaczego kupujemy? Nauka o robieniu zakupów. Zachowania klienta w sklepie, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6929
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu