BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wilk Justyna (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
The Measurement of the Economic Distance on the Basis of Symbolic Data
Pomiar odległości ekonomicznej na podstawie danych symbolicznych
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2014, vol. 3, t. 302, s. 175-182, rys., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Multivariate Statistical Analysis. New methods and innovative applications
Słowa kluczowe
Ekonometria przestrzenna, Gospodarka przestrzenna, Odległość ekonomiczna, Analiza danych, Miara odległości
Spatial econometrics, Spatial economy, Economic distance, Data analysis, Distance measures
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Odległość ekonomiczna określa poziom niepodobieństwa obiektów funkcjonujących w przestrzeni ekonomicznej. Stanowi jedno z najważniejszych zagadnień ekonometrii przestrzennej. Jej pomiar jest jednak utrudniony ze względu na problemy definiowania, opisu i szacowania. Celem artykułu jest wskazanie roli danych symbolicznych w opisie odległości ekonomicznej oraz sposobu jej pomiaru z wykorzystaniem metod analizy danych symbolicznych. W artykule zaprezentowano znaczenie odległości ekonomicznej, problemy jej pomiaru, koncepcję danych symbolicznych i miary odległości, a także przykład empiryczny. (abstrakt oryginalny)

The economic distance defines a dissimilarity level between objects functioning in the economic space. It is one of the most important issues of spatial econometrics. However, its measurement is difficult due to the definition, description and estimation problems. The objective of the paper is to indicate the role of symbolic data in describing the economic distance and also the way of its measurement using symbolic data analysis methods. A significance of the economic distance, measurement problems, symbolic data concept and dissimilarity measures, and also an empirical example were presented in the paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anselin L. (1988), Spatial econometrics: methods and models, Kluwer Academic, Dordrecht.
 2. Bal-Domańska B., Wilk J. (2011), Gospodarcze aspekty zrównoważonego rozwoju województw - wielowymiarowa analiza porównawcza, Przegląd Statystyczny, Volume 58, Number 3-4, pp. 300-322.
 3. Billard L., Diday E. (2006), Symbolic Data Analysis. Conceptual Statistics and Data Mining, Wiley, Chichester.
 4. Bock H.H., Diday E. (Eds.) (2000), Analysis of Symbolic Data. Exploratory Methods for Extracting Statistical Information from Complex Data, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.
 5. Cliff A.D., Ord J.K. (1981), Spatial Processes: Models and Applications, Pion, London.
 6. Diday E., Noirhomme-Fraiture M. (Eds.) (2008), Symbolic Data Analysis and the SODAS Software, Wiley, Chichester.
 7. Everitt B.S., Dunn G. (2001), Applied Multivariate Data Analysis, Arnold, London.
 8. Gatnar E. (1998), Symboliczne metody klasyfikacji danych, PWN, Warszawa.
 9. Gatnar E., Walesiak M. (red.) (2011), Analiza danych jakościowych i symbolicznych z wykorzystaniem programu R, C.H. Beck, Warszawa.
 10. Hair J.F., Black W.C., Babin B.J, Anderson R.E., Tatham R.L. (2006), Multivariate Data Analysis, Pearson Prentice Hall, New Jersey.
 11. Malerba D., Esposito F, Giovalle V., Tamma V. (2001), Comparing Dissimilarity Measures for Symbolic Data Analysis, In: P. Nanopoulos (Ed.), New Techniques and Technologies for Statistics and Exchange of Technology and Know-how, pp. 473-481.
 12. Malerba D., Esposito F., Monopoli M. (2002), Comparing dissimilarity measures for probabilistic symbolic objects, In: A. Zanasi, C.A. Brebbia, N.F.F. Ebecken, P. Melli (Eds.), Data Mining III, series Management Information Systems, Volume 6, WIT Press, Southampton, pp. 31-40.
 13. Matusik S., Pietrzak M., Wilk J. (2012), Ekonomiczne-społeczne uwarunkowania migracji wewnętrznych w Polsce w świetle metody drzew klasyfikacyjnych, Studia Demograficzne, Number 2(162), pp. 3-28.
 14. Suchecki B. (Ed.) (2010), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, C.H. Beck, Warszawa.
 15. Wilk J. (2006a), Miary odległości obiektów opisanych zmiennymi symbolicznymi z wagami, In: K. Jajuga, M. Walesiak (Eds.), Taksonomia 13. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Research Papers of University of Economics in Wrocław, Number 1126, Wrocław, pp. 224-236.
 16. Wilk J. (2006b), Problemy klasyfikacji obiektów symbolicznych. Symboliczne miary odległości, In: J. Garczarczyk (Ed.), Ilościowe i jakościowe metody badania rynku. Pomiar i jego skuteczność, Research Papers of University of Economics in Poznań, Number 71, University of Economics in Poznań Publishing House, Poznań, pp. 69-83.
 17. Wilk J. (2010), Metody analizy danych symbolicznych, In: J. Dziechciarz (Ed.), Ekonometria 29. Zastosowania metod ilościowych, Research Papers of Wrocław University of Economics, Number 141, Wrocław, pp. 29-38.
 18. Wilk J. (2011), Taksonomiczna analiza rynku pracy województw Polski - podejście symboliczne, In: J. Dziechciarz (Ed.), Ekonometria 34. Zastosowania metod ilościowych, esearch Papers of Wrocław University of Economics, Number 200, Wrocław, pp. 26-37.
 19. Wilk J. (2012), Symbolic approach in regional analyses, Statistics in Transition - new series, Volume 13, Number 3, pp. 581-600.
 20. Zeliaś A. (1991), Ekonometria przestrzenna, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu