BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaborski Artur (Wrocław University of Economics, Poland), Pełka Marcin (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Distance Measures in Aggregating Preference Data
Miary odległości w agregacji danych preferencji
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2014, vol. 3, t. 302, s. 183-190, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Multivariate Statistical Analysis. New methods and innovative applications
Słowa kluczowe
Miara odległości, Analiza danych, Analiza statystyczna, Współczynnik korelacji rang Spearmana
Distance measures, Data analysis, Statistical analysis, Spearman's rank correlation coefficient
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie metod agregacji indywidualnych ocen preferencji za pomocą wybranych miar odległości. Omówiono trzy grupy miar odległości: miary wykorzystujące rozkłady preferencji dla wszystkich par obiektów (np. miara Kemeny'ego, miara Bogarta), miary odległości bazujące na rangach (np. odległość Spearman'a, odległość Podaniego) oraz miary odległości wykorzystujące dopuszczalne relacje na skali porządkowej (odległość GDM2). Przedstawiono odpowiednie formuły odległości oraz omówiono ich zalety i wady. Agregacji preferencji za pomocą poszczególnych miar odległości dokonano z wykorzystaniem programu R. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present aggregation methods of individual preferences scores by means of distance measures. Three groups of distance measures are discussed: measures which use preference distributions for all pairs of objects (e.g. Kemeny's measure, Bogart's measure), distance measures based on ranking data (e.g. Spearman distance, Podani distance) and distance measures using permissible transformations to ordinal scale (GDM2 distance). Adequate distance formulas are presented and the aggregation of individual preference by using separate distance measures was carried out with the use of the R program. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bąk A. (2004), Dekompozycyjne metody pomiaru preferencji w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  2. Bogart K.J. (1973), Preference Structures I: Distances Between Transitive Asymmetric Relations, Journal of Mathematical Sociology, 3, 49-67.
  3. Kemeny J.G., Snell L. (1962), Mathematical Models in the Social Sciences, Ginn, Boston.
  4. Kendall M.G. (1938), A new measure of rank correlation, Biometrika, 30, 81-89.
  5. Lissowski G. (2000), Metody agregacji indywidualnych preferencji, Studia Socjologiczne, 1-2, 79-103.
  6. Marden J.I. (1995), Analysis and modeling rank data, Chapman and Hall, London.
  7. Pihur V., Datta S., Datta S. (2009), RankAggreg, an R package for weighted rank aggregation, BMC Bioinformatics, http://www.biomedcentral.com/1471-2105/10/62.
  8. Podani J. (1999), Extending Gowers general coefficient of similarity to ordinal characters, Taxon, 48, 331-340.
  9. Walesiak M. (1993), Statystyczna analiza wielowymiarowa w badaniach marketingowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 654. Seria: Monografie i opracowania nr 101, Wrocław.
  10. Walesiak M. (1911), Uogólniona miara odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu