BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieszk-Stolorz Beata (University of Szczecin, Poland), Markowicz Iwona (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Relationship Between Duration of Job Seeking and Receiving Unemployment Benefit. Search Theory on Labour Market
Zależność czasu poszukiwania pracy od czasu pobierania zasiłku. Teoria poszukiwań na rynku pracy
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2014, vol. 3, t. 302, s. 193-201, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Multivariate Statistical Analysis. New methods and innovative applications
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Rynek pracy, Analiza statystyczna, Czas trwania bezrobocia
Unemployment, Labour market, Statistical analysis, Unemployment duration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza wpływu czasu pobierania zasiłku na czas trwania bezrobocia rejestrowanego. W badaniu wykorzystano metody analizy trwania (estymator Kaplana-Meiera, model regresji Coxa). Analizy przeprowadzono w oparciu o dane z PUP w Sulęcinie. Pozyskano je w ramach realizacji projektu unijnego. W artykule zostaną zweryfikowane hipotezy, że: fakt i czas pobierania zasiłku przez osoby bezrobotne wydłużają czas poszukiwania pracy, siła tego oddziaływania jest zróżnicowana w podgrupach wyodrębnionych według kategorii cech bezrobotnych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to analyze the influence of time of getting unemployment benefit on the time of registered unemployment. In research we used duration analysis methods (Kaplan-Meier estimator, Cox regression model). Analyses were conducted on the basis of data from Local Labour Office (LLO) in Sulęcin. They were collected under the EU project. In the article two hypothesis are verified: the fact and time of receiving unemployment benefit lengthens the time of job finding, and the strength of this influence varies in different subgroups which were formed according to the categories of unemployment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bieszk-Stolorz B., Markowicz I. (2012), Modele regresji Coxa w analizie bezrobocia, CeDeWu, Warszawa.
  2. Han A., Hausman J.A. (1990), Flexible Parametric Estimation of Duration and Competing Risk Models, Journal of Applied Econometrics, Vol. 5, pp. 1-28.
  3. Hughes J.J, Perlman R. (1984), The Economics of Unemployment: A Comparative Analysis of Britain and the United States, Cambridge University Press, New York.
  4. Kaplan E.L., Meier P. (1958), Nonparametric estimation from incomplete observations, Journal of the American Statistical Association, Vol. 53, pp. 457-481.
  5. Katz, L. (1986), Layoffs, recall and the duration of unemployment, Working Paper No. 1825, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Massachusetts.
  6. Meyer B.D. (1990), Unemployment Insurance and Unemployment Spells, Econometrica, Vol. 58, No. 4, pp. 757-782
  7. Mortensen D.T. (1977), Unemployment Insurance and Job Search Decisions, Industrial and Labor Relations Review, Vol. 30, No. 4, pp. 505-517.
  8. Nickell S., (1979), The Effect of Unemployment and Related Benefits on the Duration of Unemployment, Economic Journal, Vol. 89, pp. 34-49.
  9. Røed K., Zhang T. (2003), Does Unemployment Compensation Affect Unemployment Duration?, The Economic Journal, Vol. 113, Issue 484, pp. 190-206.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu