BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Awdziej Marcin (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Orientacja czasowa nabywców instytucjonalnych
Time Orientation of Industrial Customers
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 11-20, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Postrzeganie ryzyka, Orientacja na klienta
Risk perception, Costumer orientation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Czas, jako wymiar decyzji nabywców instytucjonalnych, jest słabo poznanym aspektem ich zachowań. Dotyczy to w szczególności ich orientacji czasowej, tj. deklarowanej skłonności (lub świadomości), Ŝe konkretny zakup implikuje konieczność pozostania z konkretnym dostawcą przez dłuższy czas. O ile deklaratywny czas pozostawania z dostawcą nie pozwala na precyzyjne prognozowanie czasu rzeczywistego, istnieją przesłanki pozwalające na określenie, czy nabywca pozostanie z dostawcą dłużej, czy nie. Do przesłanek takich należą: rodzaj decyzji zakupu, wysokość inwestycji czy poziom postrzeganego ryzyka i zależności od dostawcy. Zachowania nabywców z perspektywy czasu plasują się w kontinuum pomiędzy dwoma wzorcami zachowań - "stracony na zawsze" oraz "zawsze [jakiś] udział".(abstrakt autora)

Little is known about time orientation and behavioral patterns of industrial customers from the perspective of time. Time orientation is defined as declared or anticipated duration of relationship that industrial customers expect to occur in result of their choice of a supplier. Although it is difficult to predict how long customer will remain with supplier, their behavior displays some general patterns in time. Moreover, the nature of purchase, investment levels and risk perception may affect the expected and real duration of their relationship with suppliers. These universal patterns are "always-a-share" and "lost-for-Good".(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. L. Quintens, P. Matthyssens, Involving the process dimension of time in case-based research, "Industrial Marketing Management" 2010, No. 39,
  2. P. Harley, E. Mossakowski, A selective review of time assumptions in strategy research, "Academy of Management Review" 2000, No. 25,
  3. M. Kutschker, I. Bäurle, Three + one: Multidimensional strategy of internationalization, "Management International Review" 1997, No. 37 (2),
  4. M. Kutschker, I. Bäuerle, S. Schmidt, International evolution, international episodes, and international epochs: Implications for managing internationalization, "Management International Review" 1997, No. 37 (2), Special Issue, s. 101-124.
  5. E. Anderson, B. Weitz, Determinants of Continuity in Conventional Industrial Chanel Dyads, "Marketing Science" 1989, No. 8
  6. B. Jackson, Winning and Keeping Industrial Customers, Lexington Books, D.C. Heath and Company, Lexington, Massachusetts/Toronto 1985
  7. S. Ganesan, Determinants of Long-Term Orientation in Buyer-Seller Relationships, "Journal of Marketing" 1994, Vol. 58
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu