BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cyran Kazimierz (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Przesłanki i perspektywy rozwoju bezpośrednich kanałów dystrybucji żywności
Premises and Prospects of Direct Chanells of Food Distribution
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 21-32, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Żywność, Kanały dystrybucji
Food, Distribution channels
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto problematykę przesłanek i perspektyw rozwoju bezpośrednich kanałów dystrybucji żywności. Jako wyznaczniki szans rozwoju omawianej formy sprzedaży przyjęto charakterystyki dotyczące udziału sprzedaży bezpośredniej w zbycie produktów, oczekiwań producentów w zakresie korzyści wynikających z prowadzenia własnych kanałów jak również opinii w sprawie planów rozwijania tej działalności w przyszłości. Przeprowadzone analizy wskazują, że bezpośrednie kanały dystrybucji spełniają oczekiwania producentów żywności i są ważnym i pożądanym kanałem zbytu produktów, a pozytywne doświadczenia z prowadzenia sprzedaży bezpośredniej skutkują planami przedsiębiorców rozwijania tej działalności w przyszłości.(abstrakt autora)

The paper takes up a subject of premises and prospects of direct channels of food distribution. As determinants of growth opportunities of this form of sales were adopted: characteristics of share of direct sales on a product market, expectations of producers relating to benefits stemming from their own channels as well as opinions on plans of development of this activity in the future. The conducted analyses show that direct distribution channels meet expectations of food producers and are an important and desirable channel of sales, and positive experience from direct sales effects in business plans for developing this business in the future(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Słomińska, Kształtowanie kanałów dystrybucji jako narzędzia konkurowania producentów, "Marketing i Rynek" 2003, nr 2,
  2. M. Jeznach, Podstawy marketingu Ŝywności, SGGW, Warszawa 2007
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu