BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dłubakowska-Puzio Ewa (Politechnika Koszalińska), Puzio Kamil (Biuro podróŜy "Voyager Kamil Puzio")
Tytuł
Koncepcje wprowadzenia zmian w procesie zarządzania obiektem hotelarskim - możliwości i skutki
The Concept of Changes Initiation in the Management of Hotel Facility - The Possibilities and Consequences
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 43-57
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Hotelarstwo, Zarządzanie, Usługi hotelowe
Hotel industry, Management, Hotel services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia koncepcję optymalizacji zadowolenia klientów z jakości świadczonych usług w obiektach hotelarskich o charakterze sanatoryjnym. Zbudowana koncepcja oparta jest na wynikach badań empirycznych przeprowadzonych na terenie największego polskiego uzdrowiska w latach 2006-2009. W badaniu uczestniczyło 1347 osób, komercyjnych turystów, klientów kołobrzeskich obiektów hotelarskich(abstrakt autora)

The paper presents the concept of optimization of customer satisfaction with service quality in the hotel and sanatorium facilities. The concept is based on the results of empirical studies conducted in the biggest Polish spa town in the years 2006 to 2009. The study included 1,347 people, commercial travelers, customers of Kołobrzeg hotels and sanatoriums.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ł. Sułkowski, R. Seliga, Zastosowanie wybranych elementów marketingu relacji w szkolnictwie wyższym, w: Szanse i zagroŜenia współczesnego marketingu, red. W. Deluga, J. Chotkowski, Wyd. Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Koszalinie, Koszalin 2006, s. 227.
 2. G. Urbanek, Analiza determinantów kapitału klienta, "Marketing i Rynek" 2004, nr 4,
 3. J.J. Lambin, Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001,
 4. G. Urbanek, Jakość, satysfakcja, lojalność, rentowność - łańcuch przyczynowo-skutkowy, "Marketing i Rynek" 2004, nr 6,
 5. Ph. Kotler, Kotler o marketingu, Helion, Gliwice 2006
 6. Metody zarządzania, red. J.D. Antoszkiewicz, Poltex, Warszawa 2007,
 7. J.D. Antoszkiewicz, Z. Pawlak, Techniki menedŜerskie. Skuteczne zarządzanie firmą, Poltex, Warszawa 2000,
 8. H. Mruk, I.P. Rutkowski, Strategia produktu, PWE, Warszawa 1994
 9. Ph. Kotler, N. Rackham, S. Krishnaswamy, Ending the war between Sales & Marketing, "Harvard Business Review", Special Double Issue, 2006, No. 7-8,
 10. R. Furtak, Marketing partnerski na rynku usług, PWE, Warszawa 2003
 11. A. Grzesiuk, Marketing międzynarodowy, CeDeWu, Warszawa 2007,
 12. A. Davis, Wszystko co powinieneś wiedzieć o PR, Rebis, Poznań 2008,
 13. M. Sobocińska, Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury, PWE, Warszawa 2008,
 14. K. Mazurek-Łopacińska, Badania marketingowe, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1998,
 15. J.D. Antoszkiewicz, Metody skutecznego zarządzania, Orgmasz, Warszawa 1996
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu