BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyczkowska Joanna (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Aktualne tendencje zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie
Current Tendencies of the Logistics Management in a Firm
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 71-82, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Przedsiębiorstwo, Logistyka
Management, Enterprises, Logistics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie kluczowych wyzwań marketingowych dla dużych sieci detalicznych. Przyszłe trendy będą stymulowały dalszą internacjonalizację ich strategii. Przewaga konkurencyjna należeć będzie przede wszystkim do tych sieci, których menedżerowie potrafią lepiej przewidywać zmiany otoczenia i dobrze się do nich przygotowywać. Marketing przyszłości będzie potrzebował menedżerów doskonale rozumiejących wymogi internacjonalizacji oraz procesu zarządzania zmianami. Powinni oni posiadać ogromną wiedzę o rynkach międzynarodowych oraz ich odrębnościach kulturowych. Równocześnie z uwagi na imitowanie strategii konkurentów marketing przyszłości może prowadzić do bardzo silnego upodobnienia się do siebie różnych formatów i upowszechniania się rozwiązań hybrydowych. Kluczowym wyzwaniem pozostanie jednak relacja między handlem tradycyjnym oraz nowoczesnym handlem elektronicznym. Obie formy pozostaną komplementarne i będą adresowane do dwóch różnych kategorii konsumentów.(abstrakt autora)

The paper shows the future marketing challenges faced by big retailing chains. One should expect a reinforcement of internationalization of their strategy. The competitive advantage of the best retailing networks will rely on managers who will be able to anticipate future trends and are better prepared to face the marketing environment changes. Marketing of the future will entail that the managers have a good understanding of the requirements of the internationalization and the process of change management. They should have a considerable amount of knowledge about international markets and their cultural specificities. At the same time, due to an increasing use of imitation strategies, the marketing of the future may lead to a greater similarity of different retailing formats and to the development of hybrid solutions. The main challenge will consist in a new relationship between the classical retailing formats and the modern electronic retailing (e-tailing). These both kinds of the retailing should remain complementary and target two separate categories of consumers.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Mikuła, Strategie pozyskiwania i rozwoju wiedzy w organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2004, nr 1,
  2. W. Kieżun, Sprawne zarządzanie organizacją, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1997,
  3. D. Dziuba, Gospodarki nasycone informacją i wiedzą, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000,
  4. A. Stabryła, Podstawy zarządzania firmą, PWE, Warszawa-Kraków 1995,
  5. J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley, Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2007,
  6. K. Pasternak, Zarys zarządzania produkcją, PWE, Warszawa 2005,
  7. L. Pacholski, W. Cempel, P. Pawlewski, Reengineering. Reformowanie procesów biznesowych i produkcyjnych w przedsiębiorstwie, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009,
  8. P. Blaik, Logistyka, PWE, Warszawa 2001
  9. M.E. Porter, Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Wyd. Helion, Gliwice 2006,
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu