BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarczyk Stanisław (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Przygotowanie akceptacyjnych badań marketingowych prototypów nowych produktów
The Preparation of Acceptance Marketing Research for the Prototypes of New Products
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 123-133, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Badania marketingowe, Produkt
Marketing research, Product
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badania marketingowe służą m.in. poznaniu stopnia akceptacji nowego produktu w postaci prototypu w fazie materializacji cyklu innowacyjnego. Przygotowując te badania, należy określić koncepcje pomiarów cech respondentów jako potencjalnych nabywców. Następnie ustala się liczebność próby oraz jej skład. Preferowane są tu metody losowe. Ostatnią czynnością przygotowawczą jest zaprojektowanie i (lub) wybór instrumentu pomiarowego. Do najczęściej stosowanych instrumentów pomiarowych w badaniach akceptacyjnych naleŜy kwestionariusz.(abstrakt autora)

Among the main functions of the marketing research belongs the estimation of the extent, a new product prototype is accepted by the potential customers in the phase of its materialization during the innovation cycle. Before starting the research it is recommended to define the concepts according to which the features of respondents as potential customers have to be measured. After that the size and method of the sample are to be defined. Random sampling has to be chosen in the first order. Projecting and selecting the measurement tool is the last preparatory step of the procedure. Questionnaire belongs among the most frequently implemented measurement tools in the research on preference.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Szymczak, Testowanie prototypów/serii próbnej nowego produktu, w: Zarządzanie produktem, red. B. Sojkin, PWE, Warszawa 2003, s. 278-279.
  2. B. Sojkin, Badania produktu, w: Badania marketingowe. Teoria i praktyka, red. K. MazurekŁopacińska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005
  3. L. Moutinho, M. Evans, Applied marketing research, Addison-Wesley Publishers Ltd, Wokingham, England 1992,
  4. J.C. Penny, I.M. Hunt, W.A. Twyman, Product testing methodology in relation to marketing problems - a review, "Journal of the Market Research Society" 1972, Vol. 14, No. 1, s. 1-29
  5. C. McDaniel, R. Gates, Contemporary marketing research, West Publishing Company, Minneapolis/St. Paul 1993
  6. M. Szreder, Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa 2004, s. 99-101.
  7. R.J. Thomas, Prawdziwe historie nowych produktów, Prószyński i Ska, Warszawa 2001,
  8. D.A. Aaker, G.S. Day, Marketing research, John Wiley & Sons, New York 1990, s. 661-662.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu