BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Minta Stanisław (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Produkcja i dystrybucja żywności ekologicznej w alternatywnych kanałach podaży
Production and Distribution of Organic Food in Aletrnative Supply Channels
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 145-154, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Produkcja, Dystrybucja, Żywność ekologiczna, Kanały dystrybucji, Podaż
Production, Distribution, Organic food, Distribution channels, Supply
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie dotyczy problematyki związanej z produkcją i dystrybucją żywności. W artykule określono konwencjonalne i alternatywne kanały dystrybucji Ŝywności oraz dokonano ich porównania. Ponadto przeanalizowano działania produkcyjno-dystrybucyjne przedsiębiorstwa działającego w branży agrobiznesu. Obiektem analizy została Biofarma Sasov Josef Sklenař funkcjonująca na terenie Republiki Czeskiej, która zajmuje się produkcją i sprzedażą samodzielnie wytwarzanej Ŝywności ekologicznej. Wyniki badań pozwoliły określić, że analizowane przedsiębiorstwo oferuje swoje towary w alternatywnych kanałach podaży żywności, które są relatywnie krótkie oraz omijają konwencjonalne sposoby sprzedaży, a przede wszystkim sieci superi hipermarketów. Działania marketingowe podejmowane przez Biofarmę Sasov mogą służyć jako dobry wzorzec dla innych podmiotów, które chcą dystrybuować swoje produkty w alternatywnych kanałach podazy.(abstrakt autora)

The paper deals with the issues related to the production and distribution of food. The work set out the conventional and alternative distribution channels of food. These channels have been compared and evaluated in terms of benefits for farms and consumers. Additionally, in the work have been analyzed production and distribution activities on the example of agribusiness company. The object chosen as a case study was Biofarma Sasov Josef Sklenař, which operated in the Czech Republic and offered organic food. The products of this company were offered in short distribution channels, and primarily through direct sales. Marketing activities undertaken by the Biofarma Sasov may serve as a good example for others who want to distribute their products in alternative channels of food supply.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. W.H. Cunningham, I.C.M. Cunningham, C.M. Swift, Marketing a Managerial Approach, South Western Publishing Co., Cincinnati 1987,
 2. Rolnictwo ekologiczne w Polsce. Polski FADN - dane IERiGś-PIB: www.fadn.pl/index.php ?id=1535.
 3. S. Stachak, Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, Wyd. KsiąŜka i Wiedza, Warszawa 1997,
 4. L. Jarosz, Understanding agri-food networks as social relations, "Agriculture and Human Values" 2000, No. 17, Kluwer Academic Publisher, Netherlands, s. 279;
 5. L. Holloway, R. Cox, L. Venn, Managing sustainable farmed landscape throught 'alternative' food networks: a case study from Italy, "The Geographical Journal" 2006, No. 172 (3), s. 219-229;
 6. C. Sage, Social embeddedness and relations of regard: alternative 'good food' networks in south-west Ireland, "Journal of Rural Studies" 2003, No. 19 (1), s. 47-60;
 7. T. Selfa, J. Qazi, Place, Taste, or Face-to- Face? Understanding ProducerConsumer Networks in Local Food Systems in Washington State, "Agriculture and Human Values" 2005, No. 22 (4), s. 451-464.
 8. R. Alvensleben, S.K. Schrader, Consumer attitudes towards regional food products - A case study for northern Germany, Materials from AIR-CAT workshop "Consumer Attitudes towards Typical Foods", 22 October 1998 in Dijon, France.
 9. L. Venn, M. Kneafsey, L. Holloway, R. Cox, E. Dowler, H. Tuomainen, Researching European 'alternative' food networks: some methodological considerations, "Area" 2006, No. 38 (3), Royal Geographical Society (with The Institute of British Geographers),
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych, DzU 2007, nr 5, poz. 38.
 11. http://biofarma.cz/cz/o-biofarme.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu