BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oczachowski Dariusz (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Marketing w niełasce- jak zapewnić znaczniejsza pozycję marketerów w przedsiębiorstwie usługowym?
Marketing is Disfavour - How to Gurantee a Better Position of Marketin in a Service Enterprise?
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 155-171
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Marketing, Przedsiębiorstwo usługowe
Marketing, Service enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Z treści obecnie prowadzonych dyskusji i zawartości publikacji poświęconych marketingowi można wysnuć wniosek, że marketing (reprezentowany przez profesjonalnych marketerów zatrudnionych w komórkach marketingowych organizacji) popadł w kłopoty, będąc coraz częściej traktowany przez naczelnych menedżerów jako drugorzędny, o coraz mniejszym znaczeniu. Są co najmniej trzy przyczyny tego stanu rzeczy: przenikanie marketingu do całej organizacji (przejmowanie zadań marketerów przez innych pracowników), niezdolność marketerów do wykazania się przed naczelnym kierownictwem na ile efektywne są ich działania, stały wzrost wiedzy klientów pozwalającej im uodpornić się na skutki stosowanych przez marketerów technik. Jedyny w obecnych warunkach sposób odwrócenia tego niekorzystnego dla marketerów trendu to doprowadzenie do tego, by stali się oni bardziej efektywni w opinii naczelnego kierownictwa. To zaś wymaga zapewnienia im potrzebnej do tego wiedzy przez uczonych-badaczy marketingu, efektywnego procesu nauczania marketingu w szkołach i mądrego jego realizowania w praktyce.(abstrakt autora)

From present discussions and publications devoted to marketing one may conclude that marketing (represented by professional marketers employed in marketing units in organizations) has fallen into trouble, as it is regarded by many senior managers (CEOs) as irrelevant and of less and less value. There are at least three reasons of this declining status of marketing: sprawling of marketing into the whole organization (success of marketing orientation); inability of marketers to show their accountability to senior managers; increasing knowledge of customers, enabling them to "immunize" against the effects of marketing techniques. The only way to reverse this unfavorable trend is for marketers to become more accountable and this may be achieved by supplying them with better knowledge by marketing scholars, more effective process of teaching marketing at schools and wise application of marketing principles in business practice.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. S.L. Vargo, R.F. Lusch, Evolving to a New Dominant Logic For Marketing, "Journal of Marketing" 2004 ,Vol. 68, January
  2. Advances in Relationship Marketing, ed. A. Payne, Kogan Page 1995,
  3. Efektywność marketingu, red. W. Wrzosek, PWE, Warszawa 2005,
  4. P.C. Verhoef, P.S.H. Leeflang, Getting Marketing back into the Boardroom: The Influence of the Marketing Department in Companies Today, "GfK Marketing Intelligence Review" 2010, Vol. 2, No. 1, May,s.35-41
  5. P.C. Verhoef, P.S.H. Leeflang, Understanding Marketing Department's Influence within the Firm, "Journal of Marketing" 2009, Vol. 73 (March), s. 14-37.
  6. S.R. Olson, Komunikacja w organizacji i zarządzaniu, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1995,
  7. D. Oczachowski, Usługi jako przedmiot procesu poznawczego - sylwetka badacza usług, w: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości, Zeszyty Naukowe nr 497, Ekonomiczne Problemy Usług nr 20, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008,s.70
  8. D. O'Sullivan, A.V. Abela, Proving Marketing Success Pays off, Marketing Performance Measurement and its Effects on Marketing's Statureand Firm Success, "GfK Marketing Inteligence Review" 2010, Vol. 2, No. 2 November, s. 49.
  9. D. O'Sullivan, A.V. Abela, V. Andrew, Marketing Performance Measurement Ability and Firm Performance, "Journal of Marketing" 2007, Vol. 71 (April), s. 79-93.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu