BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlak-Kołodziejska Katarzyna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Stosowanie public-relations w działalności polskich przedsiębiorstw
The Use of Public Relation in the Activity of Polish Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 173-184, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Public relations, Przedsiębiorstwo
Public relations, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki badania dotyczącego public relations zrealizowanego w 2010 r. w Katedrze Marketingu i Handlu. Omówiono zakres stosowanych przez badane przedsiębiorstwa działań public relations oraz wpływ czynników (takich jak: wielkość przedsiębiorstwa, branża, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj obsługiwanych przez przedsiębiorstwa klientów) na zróżnicowanie stosowanych działań i środków PR.(abstrakt autora)

The paper presents the results of research concerning public relations conducted in 2010 in the Department of Marketing and Commerce. The paper discusses the range of public relation activities used by the surveyed companies and the influence of factors (such as: size of company, industry, type of business, type of clients served by the companies) on diversify the activities and measures used in PR.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Gawroński, Media relations. Współpraca dziennikarzy i specjalistów PR, Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2006,
 2. A. Żbikowska, Public relations, PWE, Warszawa 2005,
 3. A. Kadragic, P. Czarnowski, Public relations czyli promocja reputacji. Praktyka i działania, Business Press, Warszawa 1997,
 4. D. Tworzydło, Public relations w największych polskich firmach, www.polskipr.pl/publika cje/publikacje-czlonkow-pspr/art,5,public-relations-w-najwiekszych-polskich-firmach.html.
 5. A. Ries, L. Ries, Upadek reklamy i wzlot public relations, PWE, Warszawa 2004,
 6. A. śbikowska, Public relations..., s. 27-29;
 7. S. Gawroński, Media relations... s. 36.
 8. K. Wojcik, Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wyd. Placet, Warszawa 2005, s. 21.
 9. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wskazanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994,
 10. J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001,
 11. T. Goban-Klas, Public relations, czyli promocja reputacji, Business Press, Warszawa 1997,
 12. W. Budzyński, Public relations, Warszawa 1999
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu