BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niewójt Izabela
Tytuł
Pomoc szkół na rzecz uczniów
Źródło
Biuletyn IGS / Szkoła Główna Handlowa. Instytut Gospodarstwa Społecznego, 1997, nr 1-4, s. 133-146
Słowa kluczowe
Pomoc finansowa, Sytuacja społeczno-ekonomiczna, Warunki życia ludności, Rodzina, Badania sondażowe
Financial aid, Social and economic conditions, People's living conditions, Family, Survey research
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Przemiany społeczno-gospodarcze, jakie zaszły w naszym kraju w ciągu ostatnich ośmiu lat przyniosły szereg tak pozytywnych, jak i negatywnych zmian. W okresie transformacji na skutek nowych uwarunkowań i zasad kształtowania się dochodów rodzin, nastąpiło pogłębiające się zróżnicowanie warunków bytu rodzin, zwiększyła się sfera dochodów niskich, rozszerzyło ubóstwo. W związku z tym w wielu rodzinach obniżył się standard życia, a w niektórych nawet dość znacznemu pogorszeniu uległa sytuacja materialna. Sytuacja ekonomiczna rodziny jest ściśle związana z takimi czynnikami, jak wielkość rodziny, wskaźnik aktywnych zawodowo oraz wskaźnik osób pozostających na utrzymaniu. Nie bez znaczenia są również takie elementy, jak zróżnicowanie płac i bezrobocie, tak bardzo widoczne w ostatnim okresie. Brak dochodu matki lub innego członka rodziny będącego bezrobotnym powoduje silny spadek dochodu na osobę w rodzinie, a to pociąga za sobą spadek wydatków, a w szczególności wydatków nieżywnościowych (ograniczenie wydatków na edukację, ochronę zdrowia).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Andrzejewski P., Konto osobiste, "Wprost" 9 luty 1997.
  2. Fazy rozwoju rodziny, a jej potrzeby, praca zbiorowa pod kierunkiem A. Kurzynowskiego, Warszawa 1991.
  3. Frysztacki A., Praca socjalna i polityka społeczna. [W:] Społeczeństwo polskie: wyzwania i dylematy rozwojowe, praca zbiorowa pod red. J.B. Sobczaka. Kraków 1991.
  4. Raport o sytuacji polskich rodzin, Pełnomocnik rządu do spraw rodziny i kobiet. Warszawa 1995.
  5. Tyszka Z., Społeczne usytuowanie rodzin. [W:] Z. Tyszka, Rodziny współczesne w Polsce. Warszawa 1982.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-791X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu