BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rybińska Krystyna
Tytuł
Kobiety w nauce polskiej w świetle wybranych wskaźników statystycznych
Źródło
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2010, nr 2, s. 175-187, tab., bibliogr. 8 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Kadry naukowe, Kobieta, Pozycja zawodowa kobiet, Statystyka
Higher education, Scientific staff, Woman, Professional position of women, Statistics
Abstrakt
Problematyka rozwoju kadry naukowej jako jednego z istotnych czynników warunkujących wyniki działalności naukowo-badawczej, tak ważne dla jakości procesów transformacji naszego społeczeństwa, powinna znaleźć się w centrum zainteresowań badawczych socjologii. Dlatego też, zaplanowano badania empiryczne dotyczące niektórych z wymienionych wyżej zagadnień. W szczególności badania te ukierunkowane będą na diagnozę czynników sprzyjających i utrudniających wykonywanie pracy naukowej przez kobiety oraz warunkujących realizację karier kobiet w nauce na przykładzie wybranych uczelni. (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kassyk-Rokicka, H. 1998. Statystyka nie jest trudna. Mierniki statystyczne, Warszawa.
  2. Kukliński, A. 2007. Systemy demokratyczne wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy, in: Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2/30.
  3. Nauka i Technika w Polsce w 2008 roku, GUS 2010.
  4. Pakszys, E., Sobczyńska, D. 1997. Przedmowa, in: Kobiety w poznaniu naukowym wczoraj i dziś, Pakszys E., Sobczyńska D. (red.)
  5. Feliksiak, F. 2009. Prestiż zawodów. Komunikat z badań. Warszawa.
  6. Siemieńska, R. 2001. Kariery akademickie i ich kontekst - porównania międzygeneracyjne, in: Nauka i Szkolnictwo Wyższe 1/17.
  7. Szkoły wyższe i ich finanse 2004/2005, GUS Warszawa 2010.
  8. Dąbrowa-Szefler, M., Sztabiński, P.B. 2008. Model kształcenia doktorantów : wnioski z badań, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-0171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu