BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sirojć Zdzisław
Tytuł
Proces metropolizacji i istota rozwoju współczesnych metropolii
Źródło
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2010, nr 2, s. 225-234, bibliogr. 14 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Słowa kluczowe
Aglomeracje miejskie, Miasto, Metropolizacja, Funkcje metropolitalne, Zarządzanie miastem
Urban agglomerations, City, Metropolisation, Metropolitan Functions, City management
Abstrakt
Proces kształtowania się współczesnych metropolii nazwany został metropolizacją. Metropolie to inaczej miasta poddane procesowi metropolizacji, a sama metropolizacja to odmiana współczesnej urbanizacji. Metropolizacja ściśle powiązana jest z globalizacją. To proces, w rezultacie którego niektóre wielkie miasta przejmują na siebie kierownicze funkcje w zarządzaniu postindustrialną gospodarką na ponadnarodowej (transnacjonalnej) płaszczyźnie. Istota procesu metropolizacji polega na zmianie relacji między metropolią a bezpośrednim otoczeniem lub zerwaniu więzi między nimi na korzyść konkurencji i współpracy z innymi metropoliami. W ten sposób ich działalność usługowa ulega umiędzynarodowieniu. (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bassand, M. 1981. Villes, regions et societes, Presses Polytechniques Romandes, Lausanne.
 2. Bednarski, M.S. 1957. Geografia antyczna, PWN, Warszawa.
 3. Braudel, Ph. 1992. Wremia mira w: Materialnaja cywilizacija. Ekonomika i kapitalizm XV - XVII ww., Moskwa.
 4. Castells, M. 1982. Kwestia miejska, PWN, Warszawa.
 5. Friedmann, J. 1986. The World City Hipothesis, "Development and Change", Nr 17.
 6. George, P. 1956. Miasto, PWN, Warszawa.
 7. Goodall, B. 1987. The Penguin Dictionary of Human Geography.
 8. Hall, P. 1996. The Global City, "International Social Science Journal" Nr 147.
 9. Jałowiecki, B. 1999. Metropolie, Białystok.
 10. Jałowiecki, B. 2002. Zarządzanie rozwojem aglomeracji miejskich, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok.
 11. Jałowiecki, B., Szczepański, M. 2002. Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa.
 12. Mumford, L. 1963. The City in History. Its origins, its transformations, and its prospects, London.
 13. Taylor, P. J., Walker, D.R.E., Beaverstock, J. V. 2002. Firms and their global service network, S. Sassen (red.), New York, London.
 14. Zwingle, E. 2003. Megamiasta, "National Geographic Poland" 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-0171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu