BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bursiak Leszek (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie)
Tytuł
Dysfunkcje organizacyjne a sprawność skomercjalizowanych przedsiębiorstw komunalnych funkcjonujących w fazie dekoniunktury
Organizational Dysfunctions Versus Effectiveness of Commercialized Municipal Companies Functioning in the Phase of Recession
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 76, s. 44-58, rys., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania dla samorządów w nowej perspektywie europejskiej : VII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo komunalne
Utility plant
Uwagi
summ.
Abstrakt
Żadne z badanych przedsiębiorstw komunalnych nie pogorszyło (w całym badanym okresie) swojej sytuacji organizacyjnej w czasie występowania zjawisk kryzysowych w otoczeniu gospodarczym, a nawet sytuacja jednego z nich znacznie się poprawiła. Badane przedsiębiorstwa komunalne, świadczące w zastępstwie gmin usługi użyteczności publicznej o charakterze zbiorowym, charakteryzowała pełna stabilność organizacyjna niepodlegająca żadnemu zachwianiu w obliczu dekoniunktury gospodarczej. W połowie (50%) badanych przedsiębiorstw komunalnych gminy uruchomiły mechanizm dofinansowywania spółek poprzez system stałych do-płat do taryf lub dopłat do kapitału. Tym samym gminy przyjęły na siebie rolę stabilizatora sytuacji organizacyjnej skomercjalizowanych przedsiębiorstw komunalnych. Przedsiębiorstwa pozbawione takiego stabilizatora muszą samo-dzielnie stawić czoła negatywnym zjawiskom ujawniającym się w fazie dekoniunktury i samodzielnie ponosić konsekwencje organizacyjne funkcjonowania w warunkach rynkowych.(fragment tekstu)

Regardless of undoubtedly optimistic reports concerning the macroeconomic condition of Polish economy, business sector has complained over the past years about se-rious problems connected with recession. The situation of commercialized municipal companies is very different. This paper attempts to answer on the question what is the organizational situation of commercialized municipal companies functioning in the phase of recession. The answer is that they are in a quite comfortable situation because they operate within the field of public utilities and they do not have to worry about the shortage of orders or lack of financial resources, because commune provides refinancing.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerowicz L., Przedmowa do wydania polskiego, w: J.B. Taylor, Zrozumieć kryzys finansowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 2. Bursiak L., Dysfunkcje organizacyjne a sprawność przedsiębiorstw w okresie transformacji, w: 20 lat polskiej transformacji. Społeczeństwo - gospodarka - polityka, red. L. Gołdyka, A. Zelek, materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin 2009.
 3. Bursiak L., Rozkład sił sprawności i niesprawności organizacyjnej przedsiębiorstw funkcjonujących w odmiennych warunkach otoczenia, "Przegląd Organizacji" 1997, nr 12.
 4. Bursiak L., Zarządzanie zmianami w organizacjach gospodarczych (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw gospodarki morskiej), praca doktorska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1997.
 5. Kasiewicz S., Zarządzanie w warunkach ryzyka - strategiczna umiejętność przedsiębiorstwa, www.sgh.waw.pl/katedry/kzs/.
 6. Krzyżanowski L., Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, wyd. 2, PWN, Warszawa 1994.
 7. Piotrowski A., Przekształcenia w gospodarce komunalnej a finansowanie przedsiębiorstw świadczących usługi komunalne na przykładzie branży wodociągi i kanalizacja, w: Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, red. J. Turyna, W. Szczęsny, Difin, Warszawa 2004.
 8. Podolski B., Skąd się biorą kryzysy, Fijor Publishing, Warszawa 2010.
 9. Projekt badawczy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, http://dekoniunktura.pl/.
 10. Romanowska M., Strategie przedsiębiorstw w okresie kryzysu gospodarczego, w: Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań, red. R. Krupski, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2009.
 11. Stiglitz J., Freefall, America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy, W.W. Norton & Company, New York 2010.
 12. Taylor J.B., Zrozumieć kryzys finansowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 13. Wrzosek S., Upadłość i likwidacja przedsiębiorstwa, w: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1995.
 14. Zelek A., Dekoniunktura gospodarcza - wyzwanie czy bariera dla zarządzania strategicznego, w: Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań, red. R. Krupski, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2009.
 15. Zelek A., Maniak G., Postawy polskich przedsiębiorstw wobec dekoniunktury 2009 - na podstawie badań firm Pomorza Zachodniego, referat konferencyjny, VIII edycja konferencji "Raport o zarządzaniu. Lekcje z kryzysu‖, Katedra Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego oraz Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Warszawa 24-25 listopada 2010, http://dekoniunktura.pl/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu