BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błażejowska Małgorzata (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Ekologiczne aspekty przedsiębiorczości społecznej i ich działania marketingowe na przykładzie spółdzielni socjalnych
Ecological Aspects of Social Entrepreneurship and Marketing on the Example of Social Cooperatives
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 41-46, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Spółdzielnie socjalne, Ekonomia społeczna, Przedsiębiorstwa społeczne, Ekologia
Social cooperatives, Social economy, Social enterprises, Ecology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono działania marketingowe przedsiębiorstw społecznych na przykładzie spółdzielni socjalnych. Przedmiotem badań było 10 spółdzielni funkcjonujących w obszarze ekologii. Analizy dokonano na podstawie wywiadów przeprowadzonych w okresie od października do listopada 2012 r. drogą telefoniczną i internetową z pracownikami spółdzielni oraz na podstawie informacji zamieszczonych na stronach internetowych badanych podmiotów. Większość spółdzielni ma siedzibę na obszarach wiejskich (60%) i prowadzi działalność związaną z produkcją zdrowej żywności (40%) lub odnawialnymi źródłami energii (30%). Specyfika prowadzonej działalności oraz liczne ograniczenia powodują, że działania marketingowe analizowanych podmiotów są odmienne od zwykłych przedsiębiorstw komercyjnych. Dominującą rolę w działaniach marketingowych odgrywał internet oraz wzajemna współpraca. (abstrakt oryginalny)

Marketing activities are presented on the example of social enterprise social cooperatives. The object of study is 10 cooperatives operating in the field of ecology. Most of them are located in rural areas (60%) and operates in the production of healthy foods (40%) and renewable energy (30%). The specificity of activities and a number of constraints make marketing activities analyzed entities are different from ordinary commercial enterprises. The dominant role played by the Internet and mutual cooperation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Katalog spółdzielni socjalnych, strona internetowa [www.ozrss.pl], dostęp 15.02.2013.
  2. Rosiek K. 2012: Ekonomia społeczna a ochrona środowiska, [W:] M. Frączek, J. Hausner, S. Mazur (red.), Wokół ekonomii społecznej, MSAP, Kraków, s. 193-209.
  3. Szymańska J., Zgierski J. 2009: Ekonomia społeczna w praktyce - sprzedaż i marketing, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
  4. Ustawa z dnia 27.04.2006 o spółdzielniach socjalnych. Dz.U. z 2006, nr 94, poz. 651 z poźn. zm.
  5. Wiktor J.W. 2012: Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej. Marketing, [W.] M. Frączek, J. Hausner, S. Mazur (red.), Wokół ekonomii społecznej, MSAP, Kraków, s. 302-325.
  6. Wygnański K. 2009: O ekonomii społecznej - podstawowe pojęcia, instytucje i kompetencje, Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej, Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu