BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czudec Adam (Uniwersytet Rzeszowski), Kata Ryszard (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Miejsce rolnictwa w gospodarce regionów - wzajemne relacje i ich znaczenie ekonomiczne
Agriculture in Regional Economy - Relationships and its Economic Role
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 58-63, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Rozwój gospodarczy regionów, Środki publiczne, Pomoc publiczna
Agriculture, Economic development of regions, Public funds, Public aid
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem pracy była próba oceny powiązań między sferą rolnictwa a poziomem rozwoju ekonomicznego regionów przy uwzględnieniu skali wsparcia rolnictwa i regionów środkami publicznymi. Stwierdzono małe znaczenie rolnictwa w kształtowaniu poziomu rozwoju gospodarczego regionów. Ponadto, mimo szerokiego zakresu wspierania rozwoju regionów słabiej rozwiniętych, dysproporcje międzyregionalne pozostają w dalszym ciągu bardzo duże. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to identify economic relationships between agricultural development factors and regional economy in the context of regional public support level in Poland. The main conclusion is that there is a marginal role of agriculture sector in regional development participation and despite of growing public funds transfer for the several years - to develop farms and regional economy, there are still big interregional disparities. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamowicz A . 2005: Przesłanki rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa i zmian we Wspólnej Polityce Rolnej, Zag. Ekon. Roln., nr 1(302), s. 17-32.
  2. Capello R. 2009: Space, Growth and Development, [W:] R. Capello, P. Nijkamp E. Elgar (red.), Handbook of Regional Growth and Development Theories, Cheltenham UK, Northampton, MA, USA, s. 33-52.
  3. Czudec A. 2009: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 101-104.
  4. Czudec A. 2010: Znaczenie transferów z budżetu państwa w kształtowaniu sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, Finanse Komunalne, nr 1-2, s. 102-105.
  5. Czyżewski A. 2007: Miejsce rolnictwa w gospodarce rynkowej, [W:] A. Czyżewski (red.), Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej - ujęcie makro- i mikroekonomiczne, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań, s. 17-23.
  6. Kowalewski G. 2003: Metody porządkowania liniowego, [W:] J. Dziechcian (red.), Ekonometria, metody, przykłady, zadania, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław, s. 287.
  7. Wilkin J. 2010: Wielofunkcyjność rolnictwa - nowe ujęcie roli rolnictwa w gospodarce i społeczeństwie, [W:] J. Wilkin (red.), Wielofunkcyjność rolnictwa - kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, IRWiR PAN, Warszawa, s. 17-40.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu