BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Domagalska-Grędys Marta (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Zastosowanie LGCM do oceny zmian dochodów w gospodarstwach zrzeszonych z uwzględnieniem modeli zachowań Chrisa Argyrisa
Using LGCM To Estimate Income Changes In Farm Associated Including The Behavioral Models Of Chris Argyris
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 64-69, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Grupy strategiczne, Modelowanie systemowo-dynamiczne, Dochody gospodarstw domowych
Strategies groups, System dynamics modelling, Household income
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było wskazanie najlepszych wyników modelowania dynamicznego Latent Growth Curve Model (LGCM) w zrzeszonych gospodarstwach jednego z pięciu typów produkcyjnych. W analizie LGC zmienną zależną był dochód gospodarstw i zmiennymi niezależnymi dwa modele zachowań koncepcji Chrisa Argyrisa. Badania z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu przeprowadzono wśród 290 zrzeszonych gospodarstw województwa małopolskiego w 2008 r. Realizacja koncepcji badawczej pozwoliła określić warunki zmiany dochodu, ich kierunek przed i po wstąpieniu gospodarstw do grupy. Stwierdzono m.in., że na integracji mogą zyskać ekonomicznie mali producenci, oni też szybciej mogą zmienić styl zachowania na model 2 - rekomendowany przez Argyrisa. Przystąpienie do grupy jest szczególnie opłacalne w długotrwałej perspektywie dla mniejszych gospodarstw warzywniczych. (abstrakt oryginalny)

The complexity of the situation of the associated farms prompts for use in advanced statistical methods such as LGCM. The results of modeling for a vegetable farms. It was assumed that the input to the group affects the income/costs but also is associated with a behavior model of Chris Argyris. The research shows the income situation improves, especially for farms with lower incomes before joining the group, increasing the cost of direct and dominant model 1 Argyris after integration. This indicates an opportunity especially for small farms, because they improve the most income but also can quickly change the pattern of behavior (through training). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Argyris Ch., Schon D.A. 1976: Theory in practice. Increasing professional effectiveness, The Journal of Higher Education, nr 47, s. 113-115.
  2. Domagalska-Grędys M. 2007: Ocena skłonności producentów rolnych do podejmowania działań grupowych - próba adaptacji modeli Chrisa Argyrisa, Postępy Nauk Rolniczych, nr 4, s. 97-107.
  3. Domagalska-Grędys M. 2010: Czynniki kształtujące zmianę dochodu współpracujących gospodarstw grup producenckich z województwa podkarpackiego, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 97, z. 4, s. 45-53.
  4. Domagalska-Grędys M. 2012: Rozwój gospodarstw rolnych poprzez działania grupowe producentów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Rozprawy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, Kraków.
  5. Konarski R. 2004: Analiza zmiany z zastosowaniem analizy latentnych krzywych rozwojowych, ASK, Społeczeństwo, Badania i Metody, nr 13, s. 1-20.
  6. Meredith W., Tisak J. 1990: Latent curve analysis, Psychometrika, nr 55, s. 107-122.
  7. Sagan A. 2003: Model pomiarowy satysfakcji i lojalności, StatSoft.
  8. Sroka W. 2009: Wykorzystanie modelu równań strukturalnych do oceny kapitału ludzkiego na sukces przodujących gospodarstw województwa podkarpackiego, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 96, z. 4, s. 195-203.
  9. Willett J.B., Sayer A.G. 1994: Using covariance structure analysis to detect correlates and predictors of individual change over time, Psychological bulletin, nr 116, s. 363-381.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu