BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wierzbiński Bogdan (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Integracja działań przedsiębiorstw sfery MSP w procesach podnoszenia innowacyjności i zdolności konkurowania
The Integration of Activities of Sme Enterprises in the Processes of Innovation Development and Ability to Compete
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 497-510, tab.,rys
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Konkurencja
Enterprises, Small business, Competition
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pozycja przedsiębiorstwa na rynku oraz osiągnięcie celów jest w dużej mierze uzależnione od generowania innowacyjnych rozwiązań oraz ustanowienia właściwych relacji z otoczeniem, w których również działania marketingowe są istotnym czynnikiem budowania przewagi konkurencyjnej. Identyfikacja powiązań pomiędzy uczestnikami oraz opanowanie zarządzania nimi może stanowić podstawę przewagi rynkowej. Należy jednak dodać, że źródłem przewagi powinny być przede wszystkim innowacyjne rozwiązania na płaszczyźnie związanej z produktem, procesem czy organizacją, stwarzające stabilną podstawę do rozwoju oraz pozwalające na ustabilizowanie pozycji rynkowej. Przedsiębiorstwo (głównie ze sfery MSP) w procesie gospodarowania powinno zwrócić szczególną uwagę na relacje biznesowe z organizacjami funkcjonującymi w ewoluującym otoczeniu. Sposób jego powiązań oraz możliwość wykorzystania zewnętrznych zasobów organizacji daje sposobność bezpośredniego kształtowania przestrzeni gospodarczej i zwiększa prawdopodobieństwo realizacji własnych celów. (abstrakt autora)

The functioning of the company in today's competitive environment is largely dependent on developing innovative solutions and establishing appropriate relations with the environment in which marketing activities are also an important factor in building a competitive advantage. The identification of relations between participants and gaining the ability to manage them can constitute the basis of market advantage. It should be noted, that the source of advantage should be primarily at the level of product, process or organizational innovation, creating a stable basis for development and allowing stabilizing market position. The company (mainly from the sphere of SMEs) should pay special attention to business relationships in the process of management. The method of their relationship and the possibility of use of external resource provides an opportunity to directly shape economic space, and increases the likelihood of achieving their goals. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. G. Rosa, A. Smalec, Zarządzanie i planowanie marketingowe - wybrane problemy, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 69.
 2. D. Iacobucci, J.D. Hibbard, Toward an encompassing theory of business marketing relationships (BMRS) and interpersonal commercial relationships (ICRS): An empirical generalization, "Journal of Interactive Marketing" 1999, Vol. 13, Iss. 3, s. 15.
 3. V. Belaya, J.H. Hanf, The two sides of power in business-to-business relationships: implications for supply chain Management, "Marketing Review" 2009, s. 363.
 4. D. Iacobucci, Interactive Marketing and the meganet: networks of networks, "Journal of Interactive Marketing" 1998, Vol. 12, s. 11.
 5. P. Trott, Innowation management and new product development, Prentice Hall, Essex 2008, s. 9.
 6. W.J. Bigoness, W.D. Perreault, A conceptual paradigm and approach for the study of innovators, "Academy of Management Journal" 1981, s. 24.
 7. W. Świtalski, Innowacje i konkurencyjność, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 26.
 8. Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 2006, s. 95.
 9. J. Kall, Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa, 2001, s. 12-14.
 10. J. Altkorn Strategia marki, PWE, Warszawa, 1999, s. 12.
 11. R.J. Slotegraaf, K. Atuahene-Gima, Product Development Team Stability and New Product Advantage: The Role of Decision-Making Processes, "Journal of Marketing; 2011, Jan, Vol. 75, Iss. 1, s. 96.
 12. S.A. van Hall, C. van Leeuwen, E.E. Lengton, R.W.H. van der Linden, European Business Environment, Doing Business in the UE, Ed. Frans J.L. Somers, Noordhof Uitgevers, Groningen 2010, s. 196.
 13. M. Starczewska-Krzysztoszek, Konkurencyjność sektora MSP 2008, PKPP Lewiatan, Warszawa 2008, s. 21-22.
 14. R.S. Achrol, Evolution of the Marketing Organization: New Forms for Turbulent Environments, "Journal of Marketing" 1991, Vol. 55, October, s. 26.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu