BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cygler Maciej (Politechnika Białostocka), Ejdys Joanna (Politechnika Białostocka), Poskrobko Bazyli (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Opłata produktowo-emisyjna za zanieczyszczanie powietrza
The Concept of Air-Pollution Charges
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 1998, nr 2 (13), s. 95-108
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Zanieczyszczenie powietrza, Ochrona powietrza atmosferycznego, Ochrona środowiska, Ekologia, Zanieczyszczenie środowiska
Air pollution, Protection of air, Environmental protection, Ecology, Environmental pollution
Uwagi
summ.
Abstrakt
W systemie zarządzania ochroną środowiska ważną rolę spełniają opłaty ekologiczne. Stanowią one narzędzie internalizacji kosztów zewnętrznych działalności gospodarczej. W Polsce funkcjonuje rozbudowany system i opłat ekologicznych, którego ważnym podsystemem są opłaty za emisję zanieczyszczeń powietrza. System opłat za emisję zanieczyszczeń powietrza został ukształtowany w okresie największych emisji przez zakłady przemysłowe (lata osiemdziesiąte) i poprawiony w okresie transformacji ustrojowej (lata dziewięćdziesiąte). System ten spełnił zadanie określone w polityce ekologicznej państwa. Wiodące znaczenie miały funkcje informacyjna i dystrybucyjna. System pozwolił uświadomić szerokiej rzeszy decydentów, że zanieczyszczenie środowiska kosztuje - funkcja informacyjna oraz pozwolił wygenerować znaczne środki na finansowanie nakładów na przedsięwzięcia ochronne - funkcja dystrybucyjna. W ostatnich latach coraz częściej zauważa się, że system opłat jest niedostosowany do zmieniających się warunków społeczno-politycznych. Do szczególnie istotnych zalicza się następujące aspekty: • brak kompatybilności z systemami opłat za zanieczyszczenie powietrza w krajach Unii Europejskiej; • niedostateczne objęcie oddziaływaniem opłat emisji zanieczyszczeń ze źródeł mobilnych, których udział w ogólnej emisji zanieczyszczeń powietrza stale wzrasta; • zbyt wysokie, w swoim czasie przyjmowane jako "zaporowe", stawki opłat za emisję niektórych rodzajów zanieczyszczeń; • zbyt wysokie koszty funkcjonowania systemu. (fragment tekstu)

The paper reveals the drawbacks of the system of air-pollution charges which operated in 1998 and describes the theoretical bases of internalization of external effects caused by air pollution. It also presents the dependence between the charges and taxes as well as a policy of the European Union and the charges collected in the EU. The authors support the idea of introduction of a mixed formula of charges, collected both for production and emission processes. Initially a charge (called "product charge") would be imposed due to sulphur content in the fuel. It would be intended to be a tax on product and service. A certain amount of it could be refunded to those manufactures who have not emitted sulphur. The charge like this would not be collected from companies using fuel for industrial and technological purposes except for energy - manufactured purposes. Along with the above charge there would be a charge for emission of such substance as nitrogen monoxide, carbon monoxide, carbon dioxide, fuel-burnt dust, technological process dust and sulphur dioxide emitted from technological processes. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, red. H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor, Warszawa 1996
  2. J. Sokołowski, Zarządzanie przez podatki, Warszawa 1995
  3. Environmental Taxes. Implementation and Environmental Effectiveness, Copenhagen 1996
  4. Environmental Taxes in OECD Countries 1995
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu