BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiełczewski Dariusz (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Problematyka ekologiczna a filozofia techniki
Ecological Issues and Philosophy of Technology
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 1998, nr 2 (13), s. 164-177
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Ekologia, Technika, Filozofia
Ecology, Technology, Philosophy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wśród przyczyn współczesnego kryzysu ekologicznego ważne miejsce zajmują przyczyny związane z nieodpowiednim ukierunkowaniem rozwoju techniki, a także niewłaściwym wykorzystywaniem środków technicznych, opartym na zignorowaniu potrzeby dostosowania jej rozwoju do wymogów środowiska przyrodniczego. Taka postawa miała źródła w kilku podstawowych założeniach współczesnej cywilizacji, spośród których jako najważniejsze można wymienić następujące: - niewątpliwe korzyści i sukcesy uzyskane dzięki wykorzystaniu środków technicznych sprawiły, że do techniki odnoszono się z bardzo dużym zaufaniem licząc na to, że pozwoli ona na rozwiązanie wszystkich istotnych problemów ludzkości, w tym również problemów wywoływanych przez samą technikę (zgodnie z popularną w latach sześćdziesiątych XX wieku maksymą co technika zepsuła, sama technika naprawi); - w refleksji filozoficznej technika nie znajdowała do tej pory odpowiedniego miejsca, co niewątpliwie wynika z bardzo krótkiego, w porównaniu do dziejów kultury europejskiej, okresu występowania szybkiego postępu technicznego; można nawet zaryzykować stwierdzenie, że nastąpiło pewne opóźnienie refleksji filozoficznej wobec empirycznych zjawisk dotyczących rzeczywistości społecznej i technicznej; - brak refleksji filozoficznej spowodował, że nie podejmowano kwestii moralnych związanych z istnieniem techniki, a więc nie wypracowano zasad odpowiedzialności za jej wykorzystanie; problem jest zaś o tyle trudny, że wykracza on poza tradycyjną refleksje etyczną, która zwykle mówi o odpowiedzialności postfactum, a nie o odpowiedzialności za to, co dopiero może się urzeczywistnić (a tak jest w przypadku ryzyka związanego z wykorzystaniem techniki). (fragment tekstu)

The role which technology plays in environmental transformation - that arouses so many controversies as a result of the ecological crises - is in focus of philosophical investigation. Some scientists still believe as once did modernism supporters that technology is able to solve all the human problems. On the other hand, disappointment and frustration make man have hope in getting rid of its impact on his life However, it seems that both views are too radical. The fact that technology has become a problem results from the human mentality and their lack of moral qualifications for using both sophisticated and dangerous inventions. Thus the change in approaching one man to another will result in a change to technology. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Lem, Summa technologiae, Krakow 1974
 2. F. Desauer, Streit um the Technik, Frankfurt am Mein 1956
 3. B. Hoff, Te Prosiaczka, Poznań 1994
 4. D. Birnbacher, Technika, w: E. Martens, F. Schnadelbach, Filozofia. Podstawowe pytania, Warszawa 1995
 5. J. P. Vayk, Doomsday Has Been Canseley, New York 1982
 6. B. Fuller, An Operatin Manual th the Spaceship Earth, New York 1981
 7. J. Grzesica, Ochrona naturalnego środowiska człowieka. Problem teologiczno-moralny, Katowice 1983
 8. B. Devall i G. Sessions Ekologia głęboka, Warszawa 1995
 9. P. Teilhard de Chardin, Człowiek i inne pisma, Warszawa 1985
 10. D. Kiełczewski, Zasada odpowiedzialności, czyli o filozofii Hansa Jonasa, "Kartki" 1997 nr 2
 11. M. Heidegger, Holzwego, Frankfurt am Mein, 1950
 12. M. Heidegger, Only God Can Save Us Now, "Graduate Faculty Philosophy Journal" nr 1 1977
 13. B. Devall, G. Sessions, Ekologia głęboka, Warszawa 1995
 14. E. Schumacher, Małe jest piękne, Warszawa 1981
 15. H. Lenk, Unverantwortbare Faszination des Machbaren? "Universitas" 1989
 16. H. Jonas, Zasada odpowiedzialności, Kraków 1995
 17. H. Jonas, Dzieje gnozy, Kraków 1996
 18. A. Pieper, Dobro, w: E. Martens, , F. Schnadelbach, Filozofia. Podstawowe pytania, Warszawa 1995
 19. L. Ferry, Nowy ład ekologiczny, Warszawa 1995
 20. D. Collingridge, The social Control of Technology, London 1960
 21. A. Kiepas, Moralne uwarunkowania akceptacji ryzyka w technice, w: Społeczeństwo a ryzyko, red. L. Zacher, A. Kiepas, Warszawa-Katowice 1994
 22. B.Dobrzańska, G. Dobrzański, D. Kiełczewski, Ochrona środowiska przyrodniczego, Białystok 1997
 23. D. A. Davis, Ecophilosophy. A Guide to the Literaturę, San Pedro 1989
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu