BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rak Mateusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Etykieta jako nośnik informacji nie zawsze prawdziwej
The label as an Information Carrier that is not Always True
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 195-207, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Informacja
Information
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano cechy i funkcje etykiet z punktu widzenia ich funkcji informacyjnej i promocyjnej. Przedstawiono wymagania prawne co do zawartości treściowej etykiet, ukazując cechy informacji obligatoryjnych i fakultatywnych. Ponadto przedstawiono znaczenie i formy symbolicznego znakowania produktów odpowiadających wymogom ochrony środowiska oraz akcentujące udział producentów w akcjach na rzecz społeczeństwa. Ukazano takŜe przykłady nieetycznych działań firm (zwane greenwashingiem), które przez nierzetelną informację i wprowadzanie klienta w błąd dążą do zwiększenia wartości sprzedaży.(abstrakt autora)

The paper presents the characteristics and functions of the labels from the point of view of information and promotions function. The paper presents the legal requirements as to the semantic content of the labels showing the features of mandatory and optional information. The paper also contains the importance and forms of symbolic meaning and labeling of products that comply with environmental protection and in the participation in activities for the community. It shows also examples of unethical actions of companies (called greenwashing) that aim at sales increase by incorrect information and misleading the customer.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (DzU nr 137, poz. 966 z późn. zm.).
  2. G. Armstrong, M. Harker, Ph. Kotler, R. Brennan,Marketing: An Introduction, Pearson Education Limited, Harlow, 2009,
  3. Ph. Kotler, G.Armstrong, J Saunders, V.Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002,
  4. N. Halberg, Global development of organic agriculture: challenges and prospects, Forskningscenter for Økologisk Jordbrug CABI Publishing, 2006
  5. www.laur-konsumenta.pl/
  6. www.terazpolska.pl/?menu=content&id=23.
  7. J. Daw, Cause Marketing for Nonprofits,Willey & Sons Inc. New Jersey 2006
  8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów (DzU nr 177, poz. 1735, z późn. zm.
  9. R. Horiuchi, R. Schuchard, L. Shea, S. Townsend, Understanding and Preventing Greenwash: A Business Guide, lipiec 2009, www.bsr.org/reports/Understanding_Preventing_Green wash.pdf.
  10. A. Bołtromiuk, T. Burger, Polacy w zwierciadle ekologicznym. Raport z badań nad świadomością ekologiczną Polaków w 2008 r., Instytut na rzecz Ekorozwoju, www.ine-isd.org.pl/lang/ pl/page/raporty/id/40/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu