BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutkowski Ireneusz P. (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Miejsce menedżera produktu w nowoczesnych strukturach organizacyjnych w procesach zarządzania produktem
Product Manager Place in Modern Organizational Structures in the Process of Product Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 209-222, rys.,
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Menedżer, Produkt, Zarządzanie produktem
Manager, Product, Product management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Procesy zarządzania ofertą produktów należy lokować w obszarze kompetencji zarządu przedsiębiorstwa. Jednak rola menedżera produktu bywa trudniejsza niż CEO (Chief Executive Officer), gdyż osoby te - pozbawione formalnych atrybutów władzy w firmie - zaangażowane są w realizację zadań związanych z procesami rozwoju, sprzedaży, produkcji, marketingu, obsługi klienta, serwisu i finansów. Poza tym wybór szczególnego wariantu struktury organizacyjnej obejmującej także procesy zarządzania produktem zależy od różnorodności oferty produktowej firmy, liczby wprowadzanych nowych produktów, poziomu innowacyjności, zasobów oraz wiedzy i doświadczenia zarządu firmy. Prezentowane tutaj struktury zostały skonstruowane w celu zaspokojenia potrzeb zróżnicowanych organizacji, zdywersyfikowanych lub nie, posiadających własną bazę B+R lub nie, działających na różnych rynkach geograficznych i produktowych(abstrakt autora)

Processes of product management should be placed in the area of the enterprise management board competence. However the product manager role tends to be more difficult, than CEO (Chief Executive Officer), because these persons - devoid the formal attributes of the power in the firm - are engaged in the realization of tasks connected with the processes of development, sale, production, marketing, the customer service and finances. Choice of special variant of organizational structure, including also the processes of the product management, depends on the enterprise offer variety, the number of new products introduced, the level of innovativeness, supplies as well as knowledge and the experience of the firm board. Structures presented here were constructed to satisfy the needs of different organizations, diversified or not, possessing the own base of R & D or not, acting on various geographical and product markets.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. S. Haines, The product manager's desk reference, McGrawHill, New York 2009
  2. I.P. Rutkowski, Metodyczne i kompetencyjne uwarunkowania rozwoju nowego produktu w przedsiębiorstwach przemysłowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006
  3. P.F. Schlesinger, V. Sathe, L.A. Schlesinger, J. Kotter, Projektowanie organizacyjne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999
  4. F. Krawiec, Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Difin, Warszawa 2000
  5. I.P. Rutkowski, Modele rozwoju nowego produktu, "Marketing i Rynek" 2003, nr 5,
  6. I. Penc-Pietrzak, Strategie biznesu i marketingu, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000,
  7. P.G. Smith, Cross-Functional Design Teams, ASM Handbook, "Materials Selection and Design" 1997, Vol. 20
  8. K. Crow, Collaboration, DRM Associates, 2002, s. 1-4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu